I prosjektet blir kirkevalget 2015 gjennomgått.

Vi ser på om formelle krav til valget er oppfylt. Videre tar vi for oss gjennomføring og resultater og sammenlikner disse med tidligere kirkevalg. Spesiell vekt blir lagt på bispedømmevalget, hvor valgordningen er mest endret i forhold til tidligere valg.

En egen velgerundersøkelse er gjennomført i samarbeid med Norstat. Ved hjelp av denne kan man sammenlikne gamle og nye velgere.

Forskere: Pål Ketil Botvar (prosjektleder), Sunniva E. Holberg, Bjarke S. Mortensen

Finansiering: Kirkerådet, KIFO

Ferdigstilt: 01.02.2016

Rapport: Polarisering og kontinuitet