Forskningssjef

Mobil: +47 48256847
E-post: sven.thore.kloster@kifo.no

Kompetanseområder:
Teologi, religion og politikk, religionsdialog og interreligiøse relasjoner, trosfrihet, global kristendom, religion og krig/fred, antisemittisme