Morten Huse og Cathrine Hansen (red.): En møteplass for presteforskning. Presten i norsk kirke- og samfunnsliv

I boken er det samlet resultater av nye studier om forskjellige sider ved presten i norsk kirke- og samfunnsliv. Femten forfattere med ulik bakgrunn presenterer i tretten artikler aktuell kunnskap om

* rekruttering av prester (Haanes, Morvik, Sandberg og Torkildsen),
* prester og kjønn (Hansen, Høeg og Stendal),
* ulike prestetjenester (Kolstad og Os, Stai, Aase og Hvindenbråten),
* prester i møter med mennesker (Espedal, Hernes og Huse).

Boken er en del av forskningsprogrammet om presten i norsk kirke- og samfunnsliv. Den har sin aktualitet ut fra stat-kirke vurderingene, og den vil ha bidrag i forbindelse med utformingen av fremtidens prestetjeneste. Samlet gir bokens artikler en helhetlig forståelse av prestetjenesten. Boken er et resultat av KIFOs presteforskningsseminarer, og bidrar som grunnlagsdokumentasjon for videre forskning og studier om prester.

Bidragsytere

Gry Espedal
er cand.theol. og konsulent i Agenda Utredning & Utvikling.

Cathrine Hansen
er cand.philol. og forskningsassistent i KIFO.

Helge Hernes
er dr.oecon. og førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder.

Morten Huse
er dr.oecon. og forsker ved KIFO.

Inger Hvindenbråten
er cand.theol. og prostiprest i Døveprostiet/døvekapellan i Oslo.

Ida Marie Høeg
er cand.philol. og forsker ved KIFO.

Vidar L. Haanes
er dr.theol. og førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet.

Kristin Kolstad
er cand.theol. og daglig leder av Akasien begravelsesbyrå.

Eigil Morvik
er cand.theol. og seksjonsleder i Kirkerådet.

Eirik Os
er cand.theol. og sykehusprest ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Magne Sandberg
er cand.theol. og kapellan i Oppsal menighet

Sverre Stai
er cand.theol. og stasjonsprest ved Bardufoss flystasjon.

Synnøve Hinnaland Stendal
er cand.lic. i teologi og rådgiver i Kirkerådet.

Pål Torkildsen
er cand.theol. og spesialrådgiver i Oslo kommune.

Maria Aase
er cand.mag. og førstekonsulent ved døveprostens kontor, Oslo bispedømme.

ISBN 82-519-1801-4. 389 sider. Desember 2002. Kr. 380,-. Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no eller bestilling.forlag@tapir.no.