Sindre

Forsker I
Direkte telefon: +47 23 33 47 24
Mobil: +47 928 70 756
E-post: sindre.bangstad@kifo.no

Kompetanseområder:
Sosialantropologi, muslimer i sekulære samfunn (Sør-Afrika, Norge), menneskerettigheter, tros- og livssynsfrihet, islam, hatytringer, ytringsfrihet, sekularisme og sekularitet, rasisme, islamofobi.

Websider:

http://uio.academia.edu/SindreBangstad

https://www.researchgate.net/profile/Sindre_Bangstad

http://www.sindrebangstad.com