Basert på evalueringer av kirkelige reformer (trosopplæringsreformen, demokratireformen, prostereformen) skal prosjektet foreta en mer overordnet analyse og drøfting av reformvirksomhet i Den norske kirke, med særlig fokus på forholdet mellom kirkelige reformer og offentlige reformer, og betydningen for kirkens identitet.

Resultatet publiseres i boken «Church Reform and Leadership of Change» i serien Church of Sweden Research Series, Volume 12.

Bemanning: Ulla Schmidt, Harald Askeland, Diakonhjemmet Høgskole. (for bokprosjekt)

Finansieringskilder: KIFO

Publikasjon:

2016 – Harald Askeland and Ulla Schmidt (ed.)
Church Reform and Leadership of Change
Church of Sweden Research Series 12 ISBN 13: 978-1-4982–2332-4