KIFO-forskeren Pål Ketil Botvar står bak artikkelen «Social Capital and Religion in the Public Sphere: Attitudes to Visible Forms of Religion Among Norwegian High-Scholl Students». Artikkelen inngår som en del av boka Religion and Civil Human Rights in Empirical Perspective. Redaktører for boka som er utgitt på forlaget Springer er Hans-Georg Ziebertz og Carl Sterkens. Materialet som Botvar og de øvrige forfatterne benytter seg av bygger på spørreskjemabesvarelser fra unge mellom 16 og 19 i videregående skoler. Artikkelen viser at det som omtales som mellommenneskelig tillit har innvirkning på holdninger til offentlige former for religion. Høy grad av tillit til mennesker en møter i dagliglivet går sammen med høy grad av aksept av synlige religiøse uttrykk i den offentlige sfæren.
Artikkelen og boka kan bestilles fra nettsiden http://www.springer.com/gp/book/9783319592848

KIFO-forsker Sindre Bangstad har et kapittel i antologien Fear of Muslims? International Perspectives on Islamophobia.Boken er redigert av Prof Douglas Pratt og Dr Rachel Woodlock, og er nylig utkommet på forlaget Springer.

Antologien behandler fenomenet islamofobi med utgangspunkt i ulike europeiske samfunn, USA, Australia og Sør-Øst Asia, og har bidrag fra ledende internasjonale forskere på feltet fra ulike faglige disipliner.

Bangstads bidrag har tittelen «Norwegian Right-Wing Discourses: Extremism Post-Utøya», og analyserer offentlig og politisk retorikk om islam og muslimer i Norge det siste tiåret.

Link til Springer forlag

Inger Furseth med fire artikler i Encyclopedia of Global Religion om Norge, Sverige, Island og de nordiske landene.
Encyclopedia of Global Religion er et oppslagsverk i to bind som er utgitt av Sage. Det er redigert av Mark Juergensmeyer og Wade Clark Roof, begge fra University of California Santa Barbara. 2012.