Bøker

Bøker omfatter blant annet

  • Aktuelle bokutgivelser
  • KIFO Perspektiv bokserie. Dette er større vitenskapelig arbeider (Nasjonalt vitenskapelig nivå I). Serien opphørte i 2014.
  • KIFO Rapport bokserie – ble utgitt i perioden 1996 – 2007. Dette er primært rapporter til eksterne oppdragsgivere og tilskuddsytere.