Pål Repstad (red.) Norsk bruksteologi i endring. Tendenser gjennom det 20.århundreforside-norsk-bruksteologi-i-endring

Forfatterne av boka har analysert teologi slik den utfolder seg i kristne rådgivningsbøker for ungdom, på sommerleirer, i sangkor og på julekonserter i kirker, i avisspaltene, i kristen spiritualitet, i bedehus og frikirker, og i elevarbeidsbøker i skolen.

Felles for bidragene er en interesse for hvordan teologien har endret seg i Norge gjennom det 20. prhundre, og hvordan teologien preges av de sosiale rammene som omgir den.

Bidragsyterne er:Anne Haugland Balsnes, Ingunn Folkestad Breistein, Kagny Kristine Johnson Hov, Elisabeth Haakedal, Årstein Justnes, Nils Martinius Justvik, Birgitte Lerheim, Anne Løvland, Harald Olsen, Pål Repstad, Bjørg Seland, Irene Trysnes, Elise Seip Tønnessen og Tor Vegge.