Prosjektet skal evaluere prostereformen i Den norske kirke, med henblikk på utvikling av prostens lederrolle, presters arbeidsforhold, og prostiet som hensiktsmessig tjenestedistrikt.
Prosjektet ledes av Diakonhjemmet Høgskole, med deltakelse fra KIFO.

Bemanning: Hans Stifoss-Hanssen (DHS), (prosjektleder), Olav Helge Angell (DHS), Harald Askeland (DHS), Ulla Schmidt, Sivert Skålvoll Urstad, Frode Kinserdal
Finansiering: FAD
Ferdigstilling: 2013

Rapport:
Stifoss-Hanssen, Hans, Olav Helge Angell, Harald Askeland, Ulla Schmidt, Sivert Urstad, Frode Kinserdal 2013. Ny organisering av prestetjenesten («prostereformen»). Evaluering.Diakonhjemmet Rapport 2013/2. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole, KIFO.