Forsker II
Direkte telefon: +47 23 33 47 26
Mobil: +47 994 65 715
E-post: tore.rafoss@kifo.no

Kompetanseområder:
Arbeidsområder: Det offentlige ordskifte og mediedebatt, forståelse av identitet og nasjonalt fellesskap, tolkninger av terror. Teorier om kultur og samfunn: klassisk og moderne sosiologisk teori med fokus på kultursosiologi, narratologi, semiotikk, fenomenologi, hermeneutikk, metaforteori, kognitiv lingvistikk.  Metoder: kvantitativ analyse, og kvalitativ analyse av tekst, bilder og intervjudata.