Invitert presentasjon ved vitenskapelig konferanse

 • Religion og norske kommuner. Foredrag på seminar om religion på lokalt nivå, Universitetet i København. 23. oktober.
 • Sosiale nettverk – en teoretisk bakgrunn. Innlegg på jubileumskonferanse til Live Fyrand, Sosialt Nettverksarbeid Anno 2013, Diakonhjemmet Høgskole. 5. mars.
 • Teorier om sosiale bevegelser – har økonomi en plass? Foredrag ved seminaret Gud og mammon, Universitetet i Agder. 10. april.
 • Religious leaders – their links to society and other faith communities. Foredrag ved symposiet Interreligious activities and urban governance ved Technische Universität Dortmund, Tyskland. 12-14. mai.
 • Response innlegg og deltaker i paneldebatt i sesjonen Values, Religion and the global challenges ved The Impact of Religion. Challenges for Society, Law and Democracy interdisciplinary conference, Uppsala Universitet. 20.-22. mai.
 • Ambiguities of trust – theological perspectives. Invited key note lecture at the international conference, Autonomy and trust in modern medicine, Göttingen University. 14.-15. februar.
 • Church democracy, membership and participation. Invited lecture at the conference Liminal Protestantism. European Protestantism in times of change. Doorn, Netherlands. 26. april.
 • Invited response to Dr. Alfred Simons Key lecture on Medical border situations: Ethical decision-making in the clinical practice and the role of clinical ethical committees. Conference of European Council for Pastoral Care and Counselling, Göttingen. 17. august.
 • En norsk religionsmodell: – også i forandring? Invitert presentasjon ved workshop «Den danske religionsmodels grænseflade», Københavns Universitet. 9. oktober.
 • Grunnlova som symbol. Foredrag på konferansen Monumenter, minner og myter i norsk nasjonsbygging, Haugalandsmuseene. Haugesund. 30.-31. oktober.

 
Paperpresentasjon ved vitenskapelig konferanse
Pål Ketil Botvar

 • Religion and views on politics – surveydata from the Nordic countries. IMPACT-konferansen. Uppsala. 20.-22. mai.
 • Do majority and minority faith communities build bridges or become isolated islands? A study of religious leaders. The Impact of Religion. Challenges for Society, Law and Democracy interdisciplinary conference, Uppsala Universitet. 20.-22. mai.
 • Hijab street fashion og stil i Oslo. Kulturseminar, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Laholmen, Sverige. 23.-24. mai.
 • Do majority and minority faith communities build bridges or become isolated islands? A study of religious leaders. International Society for the Sociology of Religion (ISSR), Turku-Åbo, Finland. 27.-30. juni.
 • Sex, crime and the religious ‘other’? Scandinavian men’s magazines’ coverage of religion.  International Society for the Sociology of Religion (ISSR) Turku- Åbo, Finland. 27.-30. juni.
 • Religion in death rituals in a school the context på Death, Dying and Disposal 11 International Conference – Theory meets practice. The Open University, Milton Keynes. 5.-8. september.
 • Changing forms of authority in state – church-relations. Paper at the Ecclesiological Investigations International Network Meeting, Belgrade. 19.-22. juni.
 • Church reform, managerialism and denominational identity. Paper at American Academy of Religion Annual Meeting, Baltimore. 23. november.
 • Church reform and denominational identity. Paper at Church Reform and Leadership of Change, 4th Conference on Church leadership and organizational change. Hadeland. 21. september.