En undersøkelse av kristne organisasjoners undervisning på rus og samlivsfeltet

Prosjektet kartlegger omfang og innretning av formidling om rus og seksualitet rettet mot unge innenfor kristne organisasjoner.

Problemstillinger:

1) Hvilke sosialetiske temaer inngår i formidling til unge i kirker og kristne organisasjoner?
2) I hvilken grad inngår rus og/eller seksualitet?
3) Hvorfor blir evt. disse temaene ikke behandlet?
4) Hvordan er formidling i slike temaer lagt opp?
5) Hva er målet med formidlingen?

Prosjektet består av intervju- og spørreundersøkelse blant undervisningsledere i utvalgte kristne trossamfunn og organisasjoner.

Forskere: Pål Ketil Botvar (prosjektleder), Nina Hoel, Ann Kristin Gresaker
Finansiering: Blå Kors, Kirkelig Ressurssenter (trosopplæringsmidler), KIFO
Ferdigstilt 2015.

Resultatene er presentert i rapporten: Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg. KIFO Rapport 2015:4

Omtale i media:

forskning.no 19.5.2016
Lite snakk om synd i kristen sexundervisning
Artikkel om KIFO rapporten om sekaualitets- og rusformidling av Ann Kristin Gresaker og Pål Ketil Botvar

Vårt Land 21.10.2015
Snakker om rus og sex på en ny måte
Kronikk av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker

Vårt Land 21.10.2015
Dropper syndesnakk
Omtale av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»

KPK.no 19.10.2015
Mer undervisning om sex og rus enn ventet
Intervju med PKB om rapporten «Vi helper dem til å ta egne, bode valg»

Dagen.no 17.10.2015
Prater om sex, men ikke om synd.
Omtale av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»

vl.no 16.10.2015
Ungdomsledere vil undervise yngre om rus og sex.
Omtale av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»