Edvard N. Larsen

Forsker II
Direkte telefon: +47 23 65 07 56
E-post: edvard.nergard.larsen@kifo.no

Kompetanseområder:
Arbeidsområder: Sosial ulikhet og diskriminering i arbeidslivet, basert på etnisitet, kjønn og religiøs tilknytning. Metoder: kvantitative og eksperimentelle metoder, samt bruk av simulering i samfunnsvitenskap