Evaluering av dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet

Prosjektet skal evaluere dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet i Norge med særlig vekt på rollen til tre råd: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge. Vi vil kartlegge hvilke former for dialog som eksisterer lokalt og nasjonalt, og undersøke hvorvidt de fremmer gjensidig forståelse og respekt. Vi vurderer om dialogarbeid skaper inkluderende arenaer og praksiser i forhold til bredden i et mangfoldssamfunn og om det også fungerer på medlemsnivå. Datagrunnlaget er intervjuer med involverte deltakere og nøkkelpersoner, samt observasjonsdata og skriftlig dokumentasjon. KIFO har lagt spesiell vekt på erfaringene med lokale dialoggrupper tilknyttet Samarbeidsrådet.

Prosjektperiode: 1.1.2015 – 31.8.2015

Levering oktober 2015

Finansiering: Kulturdepartementet.

Ansvarlige: Ånund Brottveit, Ann Kristin Gresaker, Nina Hoel

Rapporten kan lastes ned her:

Omtale i media:

Vårt Land 20.11.2015
«Skjuler mangfold»
Intervju med Inger Furseth og Ånund Brottveit

Vårt Land 19.11.2015
Moskeer stopper ikke radikalisering
Intervju med Ånund Brottveit og omtale av Dialogprosjektet

Vårt Land 09.10.2015
Avgjørende dialog
Kronikk av Ånund Brottveit, Ann Kristin Gresaker og Nina Hoel

Vårt Land 08.10.2015
Dobbel støtte til dialog

Vårt Land 02.10.2015
Snubler i pengemangel
Intervju med Ånund Brottveit ang forskningsrapport om tros- og livssynsdialogen

vl.no 02.10.2015
Snubler i pengemangel