Den andre landsdekkende spørreundersøkelse om konfirmasjon / International Research on Confirmation
Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet omfatter flere landsdekkende spørreundersøkelser om konfirmasjon som retter seg til konfirmanter og konfirmantansvarlige i menighetene. Undersøkelsen er den andre internasjonale undersøkelsen om konfirmasjon, initiert og administrert av Universitetet i Tübingen. Analysene av det internasjonale prosjektet ble publisert i Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag, Henrik Simojoki (eds.).

Forsker fra KIFO: Ida Marie Høeg
Finansiering: Kirkerådets Trosopplæringsmidler, KIFO
Ferdigstilling: 2015