Bestilling kan skje fra KIFO. Pris kr. 120,- + porto

Kåre Fuglseth, Elisabeth Haakedal, Ulla Schmidt
Lokale trusopplæringsplanar
Innhald og prosess
KIFO Rapport 2012: 3 146 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-28-1 ISSN 0807-7517

Ulla Schmidt
Stillinger, kompetanse, samarbeid
Om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen.
KIFO Rapport 2012: 2 38 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-27-4 ISSN 0807-7517

Ronald M. Synnes
Kristne migrantmenigheter i Oslo
KIFO Rapport 2012: 1 92 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-25-0 ISSN 0807-7517

Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2012
KIFO Notat nr 4/2012 85 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-26-7

Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad
Fra vann til vin?
Bruk av rusmidler blant aktive i kristne ungdomsmiljøer.
KIFO Notat nr 3/2012 44 sider. Se omtale.
ISBN 978-82-92972-24-3

Kåre Fuglseth og Elisabeth Haakedal
Samarbeid på tvers
Samarbeidet mellom Den norske kyrkja og offentlege institusjonar innan utdanning og kultur.
Evalueringsforsking på Trusopplæringsreforma, Rapport 2.
KIFO Notat nr 2/2012. 51 sider. Se omtale.
ISBN 978-82-92972-23-6

Ida Marie Høeg og Irene Trysnes
Menighetenes samvirke med hjemmet
Evalueringsforskning på Trosopplæringsreformen, Rapport 1.
KIFO Notat nr 1/2012. 150 sider. Se omtale.
ISBN 978-82-92972-22-9

Ulla Schmidt
Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke. Sluttrapport
KIFO Notat nr 5/2011. 45 sider. Se omtale.
ISBN 978-82-92972-21-2

Ulla Schmidt
Kirkevalget 2011. Evaluering
KIFO Notat nr 4/2011. 232 sider.
ISBN 978-82-92972-20-5

Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011
KIFO Notat nr 3/2011
. 70 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-19-9

Ann Kristin Gresaker
Tidsbruk, motiavsjons- og slitasjefaktorer blant undervisningsansatte i Den norske kirke
KIFO Notat nr 2/2011
. 75 sider.
ISBN 978-82-92972-18-2

Ulla Schmidt
Menighetsrådsmedlemmer og menighetsråd i Den norske kirke.
KIFO Notat nr 1/2011
. 73 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-17-5

Olaf Aagedal (red)
Kulturkyrkja og pilegrimskyrkja. Ein seminarrapport
KIFO Notat nr 3/2010
. 65 sider
ISBN 978-82-92972-16-8

Hans Stifoss-Hanssen
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2010
KIFO Notat nr 2/2010
. 55 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92072-15-1

Ulla Schmidt, KIFO og Sverre D. Mogstad, MF
Når alle stemmer teller…
Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget 2009
326 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-13-7   

Helene Egeland og Olaf Aagedal
Kultur i kirken.
En kartlegging av kulturaktiviteter i to bispedømmer i Den norske kirke.
KIFO Notat nr 1/2010. 97 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-14-4

Ida Marie Høeg (red.)
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2009 Tema: Medlemsskap
KIFO Notat nr 7/2009. 86 sider Se omtale
ISBN 978-82-92972-12-0

Ann Kristin Gresaker
I gode og onde dager… Trivsel, belastninger og sluttevurderinger blant menighetsprester i Den norske kirke
KIFO Notat nr 6/2009. 96 sider  Se omtale
ISBN 978-82-92972-11-3

Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker
Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold.
KIFO Notat nr 5/2009. 132 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-10-6

Ann Kristin Gresaker
Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger i Den norske kirke.
KIFO Notat nr 4/2009. 94 sider.
ISBN 978-82-92972-06-9

Ida Marie Høeg
Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme.
KIFO Notat nr 3/2009. 86 sider.
ISBN 978-82-92972-05-2

Ida Marie Høeg
Prest i Agder og Telemark. En rapport om presters arbeidsforhold i Agder og Telemark bispedømme.
KIFO Notat nr 2/2009. 92 sider.
ISBN 978-82-92972-04-5

Ida Marie Høeg
Prest i Nidaros. En rapport om presters arbeidsforhold i Nidaros bispedømme.
KIFO Notat nr 1/2009. 91 sider.
ISBN 978-82-92972-03-8

Ida Marie Høeg
Prest i Møre. En rapport om presters arbeidsforhold i Møre bispedømme.
KIFO Notat nr 7/2008. 86 sider.
ISBN 978-82-92972-02-01

Ida Marie Høeg
Prest i Hamar. En rapport om presters arbeidsforhold i Hamar bispedømme.
KIFO Notat nr 6/2008. 84 sider.
ISBN 978-82-92972-01-4

Pål Ketil Botvar
«Døvekirken er en del av min identitet» En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede.
KIFO Notat nr 5/2008. 56 sider.
ISBN 978-82-92972-00-7

Ida Marie Høeg
Prest i Stavanger. En rapport om presters arbeidsforhold i Stavanger bispedømme.
KIFO Notat nr 4/2008. 81 sider.
ISBN 978-82-995576-9-6

Ida Marie Høeg
Prest i Tunsberg. En rapport om presters arbeidsforhold i Tunsberg bispedømme.
KIFO Notat nr 3/2008. 79 sider.
ISBN 978-82-995576-8-9

Ida Marie Høeg
Prest i Borg. En rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme.
KIFO Notat nr 2/2008. 77 sider.
ISBN 978-82-995576-6-5

Ida Marie Høeg
Prest i Sør-Hålogaland. En rapport om presters arbeidsforhold i Sør-Hålogaland bispedømme .
KIFO Notat nr 1/2008. 74 sider.
ISBN 978-82-995576-5-8

Berit Gravdahl og Kristine Rødstøl
Prest i Oslo. En rapport om presters arbeidsforhold i Oslo bispedømme.
KIFO Notat nr 4/2007. 102 sider.
ISBN 978-82-995576-4-1

Ulla Schmidt
Kirkelig demokrati og valgordninger. Sammenfatning og analyse av høringssvarene til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.
KIFO Notat nr 3/2007. 32 sider.
ISBN 978-82-92972-09-0

Ulla Schmidt
Oppsummering av høringssvarene NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.
KIFO Notat nr 2/2007. 55 sider.
ISBN 978-82-92972-08-3

Pål Ketil Botvar
Kvantitativ sammenfatning av høringssvarene NOU 2006: Staten og Den norske kirke.
KIFO Notat nr 1/2007. 29 sider.
ISBN 978-82-92972-07-6

Kristin Lorentzen
«Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid.
KIFO Notat nr. 3/2003. 55 sider.
ISBN 82-995576-3-1

Pål Ketil Botvar og Ole Gunnar Winsnes
«Gud i sentrum» En analyse av Trefoldighet og Domkirken menigheter i Oslo.
KIFO Notat nr. 2/2003. 83. sider.
ISBN 82-995576-2-3.

Ida Marie Høeg
Brukerundersøkelse 2001. En spørreundersøkelse blant medlemmer i Tonsen menighet.
KIFO Notat nr. 1/2003.
ISBN 82-995576-1-5. 53 sider + vedlegg.

Den norske kirke i tall 2002. Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå
Ole Gunnar Winsnes (red.), Arild Mellesdal, Knut Kalgraff Skjåk og Ellen Liljedahl Stavsett.
Tapir Akademisk Forlag, 2004.  ISBN 82-519-2005-1. 80 sider + vedlegg. Kr. 175,-
Kan bestilles i bokhandel eller fra KIFO.

Den norske kirke i tall 2001 og Kirkelig monitor
Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå
Ole Gunnar Winsnes (red.), Arild Mellesdal, Knut Kalgraff Skjåk, Ellen Liljedahl Stavseth
Tapir Akademisk Forlag, oktober 2003. ISBN: 82-519-1897-9. 132 sider. Kr. 200,-
Kan bestilles i bokhandel eller fra KIFO.

Ida Marie Høeg, Ole Gunnar Winsnes og Harald Hegstad
Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke
Utgitt av KIFO mai 2000.
ISBN 82-995576-0-7, Oslo, 74 sider, kr. 100,–.

Den norske kirke i tall 2000 og Kirkelig monitor
Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå
ISBN 82-519-1790-5. ISSN 1501-2573
84 sider + 39 sider vedlegg. Kr. 200,-
Utgitt juli 2002. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag
Kan bestilles i bokhandel eller fra KIFO

Den norske kirke i tall 1999. Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå
Ole Gunnar Winsnes (red.), Arild Mellesdal, Knut Kalgraff Skjåk, Ellen Liljedahl Stavseth
ISBN 82-519-1624-0. ISSN 1501-2573
84 sider. Kr. 98,–. Utgitt februar 2001. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag
Kan bestilles i bokhandel eller fra KIFO

Den norske kirke i tall 1998.
Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå
Ole Gunnar Winsnes (red.), Arild Mellesdal, Knut Kalgraff Skjåk, Toril Kjøsnes
ISBN 82-519-1571-6. ISSN 1501-2573
84 sider. Kr.98,–. Utgitt mars 2000. Trondheim: Tapir forlag
Kan bestilles i bokhandel eller fra KIFO.

Den norske kirke i tall 1997.
Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå
Ole Gunnar Winsnes (red.), Arild Mellesdal, Knut Kalgraff Skjåk, Øystein Viland.
ISBN 82-519-1503-1. ISSN 1501-2573
77 sider + 8. Kr.98,– Utgitt mars 1999. Trondheim: Tapir forlag
Kan bestilles i bokhandel eller fra KIFO.