2017 – Sindre Bangstad
Anthropology Of Our Times: An Edited Anthology In Public Anthropology.
Palgrave forlag, 2017
ISBN 978-1-137-53849-9


2016 – Harald Askeland and Ulla Schmidt (ed.)
Church Reform and Leadership of Change
Church of Sweden Research Series 12
ISBN 13: 978-1-4982–2332-4


2015 – Inger Furseth (red.)
Religionens tilbakekomst i offentligheten?
Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet
Universitetsforlaget 2015
ISBN 978-82-15-02443-1


2013 – Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red) 2013
Den offentlige sorgen. Ritual og religion etter 22.juli. 
Universitetsforlaget 2013
ISBN 978-82-15-02081-5


2012 – Olaf Aagedal (red.)
Statsborgarseremoniar i Skandinavia
Unipub forlag 2012
ISBN 978-82-7477-498-8


2011 – Pål Ketil Botvar, Robert W. Kvalvaag og Reidar Aasgaard (red.)
Bob Dylan – mannen, myten og musikken
Dreyer Forlag 2011
ISBN 978-82-82-65019-9

_________________________________________________________

2010 – Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.)
Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering.
Utgitt av Universitetsforlaget 2010
224 sider. kr 329,- ISBN 978-82-15-01750-1

_________________________________________________________

2009 – Olaf Aagedal, Helene Egeland og Mariann Villa
Lokalt kulturliv i endring
Utgitt av Norsk kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget 2009.
269 sider. kr 298,-  ISBN 978-82-7081-147-2

_________________________________________________________

2008 – Turid Skorpe Lannem (red.)
Trosopplæring – i hvilken kirke? Studiedokument fra utviklingsprosjekt i trosopplæringsreformen.
KIFO 2008. 63 sider. kr. 150,-
Boken kan bestilles direkte fra KIFO.

Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.)
Gud på Sørlandet
Portal forlag as 2008. 134 sider. ISBN 978-82-92712-09-2

Anne Løvland og Pål Repstad
Julekonserter
Universitetsforlaget 2008. 250 sider. ISBN 978-82-15-01378-7

Bjørg Seland og Olaf Aagedal
Vekkelsesvind. Den norske vekkingskristendommen
Det Norske Samlaget 2008. 174 sider. ISBN 978-82-521-6101-4
_____________________________________________________________

2007 – Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen
Gråte min sang. Minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer.
Kristiansand: Høyskoleforlaget 2007

Inger Furseth (redigert med Paul Leer-Salvesen)
Religion in Late Modernity. Essays in honor of Pål Repstad.
Trondheim: Tapir 2007.

Inger Furseth og Pål Repstad
Religionssociologi – en introduktion.
Hans Reitzels forlag, København. (Oversettelse av bok utgitt i 2003)

Pål Repstad
Hva er sosiologi?
Universitetsforlaget, Oslo 2007. 160 sider. ISBN 978-82-150-1087-8

Hans Stifoss-Hanssen og Marit Bunkholt (red.)
Møtet med den andre. Tekster av Hans Stifoss-Hanssen.
Det praktisk-teologiske seminars skriftserie 13. ISBN 978-82-91925-13-4 Utgitt 2007
__________________________________________________________________________________

Inger Furseth og Pål Repstad
An Introduction to the Sociology of Religion. Classical and Contemporary Perspectives.
Utgivelsesår: 2006
For informasjon om bestilling og pris, besøk Routledge.com

Inger Furseth
From Quest for Truth to Being Oneself.
Boken kan bestilles direkte fra forlaget www.peterlang.com , fra Amazon og KIFO.
________________________________________________________________

2005 og tidligere

Festskrift til Ole Gunnar Winsnes’ 60-årsdag
Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. 2000, 302 sider, kr. 290,–
Kan kjøpes fra bokhandel, eller direkte fra KIFO

Morten Huse (red.)
Prest og ledelse
Utgitt av Verbum forlag i samarbeid med Den norske kirkes presteforening og KIFO
ISBN 82-543-0850-0, Verbum forlag, Oslo. 2000, 473 sider, kr. 279,–.
Kan kjøpes fra bokhandel eller direkte fra forfatteren: mhuse@online.no

Harald Hegstad
Kirke i forandring. Fellesskap, tilhørighet og mangfold i Den norske kirke.
Utgivelsesår: 1999
Luther forlag. ISBN 82-531-4391-5. Kr. 198,–.

Ola Tjørhom
Kirken – troens mor. Et økumenisk bidrag til en luthersk ekklesiologi.
Verbum forlag, april 1999. Utgitt i samarbeid med Den norske kirkes presteforening og KIFO.
ISBN 82-543-0797-0. 290 sider. Kr. 198,–.
Kan kjøpes fra bokhandel eller direkte fra Verbum. Denne publikasjonen selges ikke fra KIFO.