Religionens tilbakekomst i offentligheten? Inger Furseth (red.)

Mandag 4. mai kl. 19:00 lanseres boken: Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Sted: Dattera til Hagen, Grønland 10, 0188 Oslo

Forside bok: Religionens tilbakekomst i offentlighetenHar religion blitt mer synlig og omstridt de siste tretti årene? På midten av 1980-tallet antok mange samfunnsforskere at samfunnslivet i hovedsak var sekulært og at religionen ble mer og mer privatisert. Men etter hvert hevdet flere at sekulariseringsteorien hadde feilet og at religionen hadde kommet tilbake inn i den offentlige sfære.

På hvilken måte er religion en del av den norske offentligheten i dag? Det er diskusjonen i denne boken, presentert gjennom empiriske undersøkelser av religionens plass i politikken, mediene, staten og sivilsamfunnet de siste tretti årene. Bidragsytere i boken er Pål Ketil Botvar, Sunniva Holberg, Knut Lundby, Ann Kristin Gresaker, Ulla Schmidt, Pål Repstad, Sivert Skålvoll Urstad og Ole-Edvin Utaker.

Program på boklanseringen:

  • Hege Gundersen, forlagssjef i Universitetsforlaget, presenterer boken.
  • Redaktør Inger Furseth vil gi en kort innledning om bokens tema og hovedkonklusjoner. Hun er nå professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo og professor II ved KIFO. Fram til 01.09.2013 var hun Forsker I ved KIFO.
  • Boken vil bli kommentert av Professor Grete Brochmann, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, og Rådgiver Shoaib Sultan, Antirasistisk senter.
  • Det vil bli anledning til spørsmål/diskusjon.

Arrangør: Universitetsforlaget og KIFO.

Boken utgis på Universitetforlaget og kan bestilles her. 

Omtale i media:

DIN Tidsskrift for religion og kultur nr. 1/2016
Inger Furseth (red.) Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980 tallet.
Bokanmeldelse av Gina Dahl

Vårt Land 28.5.2015
Åndelige kvinner og irreligiøse menn?
Ann Kristin Gresaker med kronikk om Religion i Mediene

Verdidebatt.no 28.05.2015
Åndelige kvinner og irreligiøse menn?
Innlegg v/Ann Kristin Gresaker

Vårt Land 19.05.2015
SV- og KrF-velgere mest religionsåpne
Kommentarer på Botvars og Holbergs artikkel i boken Religionens tilbakekomst i offentligheten?

VL.no 13.5.2015
Føler seg tvunget til å velge mellom religion og karriere
Omtale av kapitlet «Religion i politikken» av Botvar og Holberg, i boken Religionens tilbakekomst i offentligheten

Fritanke.no 7.5.2015
Fant mindre religion i offentligheten enn de trodde
Intervju med Inger Furseth om funn presentert i boken Religionens tilbakekomst i offentligheten.

Klassekampen.no 5.5.2015
Religion vender tilbake
Intervju med Inger Furseth

Aftenposten.no 4.5.2015
Religion er overvurdert.
Anmeldelse og kommentar av boken Religionens tilbakekomst i offentligheten

Vårt Land 2.5.2015
Avkler Frp-Sivs kristen-flørt. Knuser myten om «kristne» Frp
Omtale av kapitlet Religion i politikken i boken og intervju med Pål Ketil Botvar.

Dagen 28.4.2015
Mer bråk om islam, stillere om kristen tro
Intervju med Inger Furseth vedr boken Religionens tilbakekomst i offentligheten

Dagen 28.4.2015
Mener folk ikke bør krenke religion
Omtale av boken Religionens tilbakekomst i offentligheten

Aftenposten.no 26.4.2015
Kristendommen taper plass, mens islam og alternativ spiritualitet vinner frem.
Kronikk av Inger Furseth

Vårt Land 25.4.2015
Vi er blitt mer tolerante. Nei til krenkelse av religion.
Kronikk av Sunniva E. Holberg og Pål Ketil Botvar