KIFO gruppebildeInstitutt for kirke-,
religions- og livssynsforskning
KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.Vår forskning

Aktuelt

NRK Radio Kompass
Mangfold-blant-norske-muslimer_omslag_forside