Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Lansering av KIFOs nye rapport

Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune

KIFO-rapport 2:2022 – Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune – utarbeidet av Sindre Bangstad, Netta Marie Rønningen, Edvard Nergård Larsen (alle KIFO), Tony Sandset (Medisinsk Fakultet, UiO) og Prisca Bruno Massao (Høgskolen i Innlandet, HINN Hamar) – ble lansert i form av et frokostseminar ved Oslo Rådhus tirsdag den 31. mai. Nær 100 påmeldte deltok på lanseringen. I sin innledning vektla Byrådet for Arbeid, Integrering og Sosiale Tjenester (AIS), Rina Mariann Hansen fra Arbeiderpartiet betydningen av denne rapporten for kommunens videre arbeid mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Sindre Bangstad, Netta Marie Rønningen og Tony Sandset presenterte utvalgte funn fra rapporten, etterfulgt av kommentarer fra nestleder Hatem Ben Mansour fra Antirasistisk Senter (ARS) og Rasisme- og Diskrimineringsombud Trine Mordal Jørgensen fra Bydel Grünerløkka. Tilslutt var det paneldebatt med Sadia Jabeen Iqbal fra Norges Handikapforbund, Stephen Adom fra Skeiv Verden Oslo og Viken, Lisa Esohel Knudsen fra Minotenk og Ragna Lillevik fra Fafo.

Ny KIFO rapport

Nasjonaldagsfeiring i unntakstider

KIFO har gjennom fleire år dokumentert og analysert nasjonaldagsfeiringar. Vi har også dokumentert kva som skjedde  under pandemien. Rapporten «Kornanasjonaldag» presenterer funn frå ein survey om 17.mai-feiringa i 2021. Korleis påverka smitteverns-restriksjonane deltaking i og opplevinga av nasjonaldagen? I kva grad deltok folk i alternative feiringar? Kva syntest folk om feiringa samanlikna med tidlegare år?

Spørreundersøkelse om naturopplevelser

KIFO forsker Inger Furseth og Elin Grytten Sandnes , som er masterstudent på samfunnsgeografi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO,  har i samarbeid med den internasjonale forskergruppen akkurat lansert en online spørreundersøkelse om naturopplevelser. Dette er en del av det  internasjonale forskningsprosjektet – Understanding Nonreligion in a Complex Future – Department of Sociology and Human Geography (uio.no) Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge folks opplevelser når de er ute i naturen, enten de er på en mindre gåtur, dagsturer i marka og på fjellet eller fotturer over flere dager, og også når de gjør mer hverdagslige ting som hagearbeid. Undersøkelsen består av to deler, en spørreundersøkelse og en intervjuundersøkelse. Det er fullt mulig å kun delta i spørreundersøkelsen og ikke delta i intervjuundersøkelsen. Det tar ca 20 minutter å delta.

Mer info om undersøkelsen litt lenger ned.

Her er link til selve undersøkelsen:

http://oslopsych.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0PdpP5imvcemzS6

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og University of Tampa, Florida. Undersøkelsen vil bli utført i en rekke land i tillegg til Norge og USA: Finland, Storbritannia, Canada, Australia, Argentina og Brazil. Prosjektleder i Norge er professor Inger Furseth, og prosjektleder i USA er professor Ryan Cragun. Prosjektet er finansiert av Social Sciences and Humanities Research Council, Canada. På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.