Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

KIFO søker forsker

Vi søker forsker med erfaring innenfor kirke-, religions- og livssynsforskning. KIFO forsker på Den norske kirkes virksomhet og arbeidsmiljø, og på mangfoldet i det religiøse landskapet. Et aktuelt forskningsprosjekt er hvordan korona-pandemien påvirker trossamfunn og religiøs praksis. KIFO har et stort faglig nettverk og deltar i internasjonale forskningsprosjekter. Søkere kan ha samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller teologisk bakgrunn. Vi legger vekt på kjennskap til Den norske kirke og realkompetanse innenfor KIFOs forskningsfelt samt gode samarbeidsevner. Stillingen krever førstestillingskompetanse/doktorgrad.

Tiltredelse 1. februar 2022, eller etter avtale.

Nærmere opplysninger fås av forskningssjef Ånund Brottveit, tlf. 23 33 47 25 anund.brottveit@kifo.no

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelig produksjon sendes elektronisk til kifo@kifo.no, innen 15. november 2021. Inntil 3 vitenskapelige arbeider vedlegges/leveres elektronisk (pdf eller word-fil).

Vellykket KIFO-seminar om høytider og feiringer under koronaen

Temaet for årets KIFO-seminar var hvordan pandemien har påvirket feiringen av nasjonale og religiøse høytider. Seminaret ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 12.oktober med 40 deltakere.

Utgangspunktet for seminaret var ny KIFO-forskning med presentasjon av surveyer om hvordan julen og nasjonaldagen ble feiret under koronaen.

Nytt «paraplyprosjekt»: «Ritualer og religiøse fellesskap under koronakrisen»

Koronapandemien har skapt en unntakssituasjon som rammer alle samfunnsinstitusjoner og endrer forutsetningene for sosialt liv og fellesskap. Ulike samfunnsinstitusjoner rammes på ulik måte og utvikler nye svar og motstrategier. Tros- og livssynssamfunnene er også sterkt påvirket av denne unntakstilstanden. Kirker og moskeer ble stengt og seremonier og ritualer må avlyses, utsettes eller drastisk endres. Hvor mye av endringene i det religiøse liv som er midlertidige og hvor mye som er varige, vet vi ennå ikke, men det er grunn til å tro at koronakrisen også vil sette varige spor.

Les mer om prosjektet her

Bidra i innsamling av minner fra koronatiden!

KIFO samarbeider med Norsk Etnografisk Granskning (NEG) ved Folkemuseet på Bygdøy om innsamling av minnemateriale fra  korona-året. Dette skjer på den måten at enkeltpersoner oppfordres til å skrive og fortelle om opplevelser og refleksjoner knyttet til bestemte tema – i dette tilfellet om jule- og nyttårsfeiring og gravferder i koronaåret.

Nå er lenken til innsamlingen klar og i lenken inngår spørsmål fra KIFO om kirkenes plass i julefeiringen og gravferder i koronaåret. I den nye innsamlingen har vi sørget for at minner knyttet til deltagelse i tros- og livssynssamfunn vil bli tatt vare på. Når vi i ettertid skal forstå hvordan denne pandemien endret vårt dagligliv, våre ritualer og religiøse fellesskap, vil en slik dokumentasjon være av stor betydning.

Det er viktig å få god spredning på innsamlingsmaterialet og vi håper på å rekruttere mange nye informanter. Vi ber derfor alle som har tid og lyst om å bidra i denne minnedugnaden ved å klikke seg inn på den vedlagte lenken og fortelle om sine minner fra «koronahøsten» og «koronajulen» 2020.

Vedlagt lenke fra NEG med informasjon om innsamlingen

https://norskfolkemuseum.no/museum-tar-imot-dine-minner-fra-koronaaret-2020

Her er lenken som man kan benytte for å sende inn minner:
https://minner.no/tema/korona-2