Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Nytt «paraplyprosjekt»: «Ritualer og religiøse fellesskap under koronakrisen»

Koronapandemien har skapt en unntakssituasjon som rammer alle samfunnsinstitusjoner og endrer forutsetningene for sosialt liv og fellesskap. Ulike samfunnsinstitusjoner rammes på ulik måte og utvikler nye svar og motstrategier. Tros- og livssynssamfunnene er også sterkt påvirket av denne unntakstilstanden. Kirker og moskeer ble stengt og seremonier og ritualer må avlyses, utsettes eller drastisk endres. Hvor mye av endringene i det religiøse liv som er midlertidige og hvor mye som er varige, vet vi ennå ikke, men det er grunn til å tro at koronakrisen også vil sette varige spor.

Les mer om prosjektet her

Bidra i innsamling av minner fra koronatiden!

KIFO samarbeider med Norsk Etnografisk Granskning (NEG) ved Folkemuseet på Bygdøy om innsamling av minnemateriale fra  korona-året. Dette skjer på den måten at enkeltpersoner oppfordres til å skrive og fortelle om opplevelser og refleksjoner knyttet til bestemte tema – i dette tilfellet om jule- og nyttårsfeiring og gravferder i koronaåret.

Nå er lenken til innsamlingen klar og i lenken inngår spørsmål fra KIFO om kirkenes plass i julefeiringen og gravferder i koronaåret. I den nye innsamlingen har vi sørget for at minner knyttet til deltagelse i tros- og livssynssamfunn vil bli tatt vare på. Når vi i ettertid skal forstå hvordan denne pandemien endret vårt dagligliv, våre ritualer og religiøse fellesskap, vil en slik dokumentasjon være av stor betydning.

Det er viktig å få god spredning på innsamlingsmaterialet og vi håper på å rekruttere mange nye informanter. Vi ber derfor alle som har tid og lyst om å bidra i denne minnedugnaden ved å klikke seg inn på den vedlagte lenken og fortelle om sine minner fra «koronahøsten» og «koronajulen» 2020.

Vedlagt lenke fra NEG med informasjon om innsamlingen

https://norskfolkemuseum.no/museum-tar-imot-dine-minner-fra-koronaaret-2020

Her er lenken som man kan benytte for å sende inn minner:
https://minner.no/tema/korona-2

Carsten Schuerhoff ansatt som forsker II hos KIFO fra 1.mars

KIFO får en ny kollega fra 1.mars! Carsten Schuerhoff er ansatt som forsker II i en  vikarstilling fram til 31.12.2021. Carsten har doktorgrad i teologi som han disputerte ved Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main/Tyskland i 2019. Tema for avhandlingen var (folke-)kirkens kår i den mangfoldige Groruddalen. Han har også en bred kirkelige og teologiske kompetanse som sokneprest og kapellan. Ved siden av jobben som sokneprest har Carsten også vært medlem av forskergruppa ESPACE: De etiske rommene. Grenser, motstand, praxis ved Det teologiske fakultet/UiO og Forschungsgruppe Empirische Theologie ved Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main/Tyskland. Hans forskning er knyttet til og har sitt opphav i erfaringer og engasjement fra en prestehverdag i Groruddalen.

Vi ønsker Carsten velkommen!