Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Seminar 2021: «Høytider og feiringer i koronaens tid»

Foto: OSLO UNBRANDED

Et seminar om feiringen av nasjonaldag, jul og id under pandemien.

Tid: Tirsdag 12. oktober 2021. 9.30-15.30

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo. Amalie Skram .

Seminaret er gratis!

Program (med forbehold for endringer).

Påmelding

KIFO rapport om koronanasjonaldag kan lastes ned  her

KIFO rapport om koronajul kan lastes ned her

Under koronakrisen har feiringer av høytider blitt avlyst eller dramatisk endret på grunn av smittevern. Dette skaper et dilemma fordi slike feiringer er viktige for mange og kan ha betydning for å skape samhold og optimisme. Det betyr at de kan være særlig viktige å gjennomføre under en pandemi. Seminaret beskriver hvordan samfunnsinstitusjoner (som regjering, helsevesen, trossamfunn) og den enkelte har forsøkt å løse dette dilemmaet.  Vi skal se nærmere på hvordan jul, 17.mai og Id ble feiret under koronakrisen. Forskningsinstituttet KIFO har gjennom flere surveyer samlet inn et stort materiale om disse feiringene som blir offentliggjort på seminaret. Gjennom statistikk og eksempler gir dette materialet et unikt bilde av hvordan feiringer ble gjennomført i en unntakstilstand. Dataene belyser også hvilken mening slike feiringer har for folk flest.

Resultatene presenteres gjennom foredrag, foto og filmdokumentasjon og diskuteres i en avsluttende panelsamtale. I tillegg til forskerne som har gjennomført studiene, deltar fagdirektør ved folkehelseinstituttet, Frode Forland. Han vil snakke om feiringer under pandemier fra et smittevernperspektiv. I panelsamtalen, der vi også skal drøfte medienes rolle under feiringene, deltar blant andre kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Seminaret er åpent for alle, men vil særlig være av interesse for kulturarrangører, ansatte i livssyns- og trossamfunn, kulturforskere, helseforskere og media. Seminaret blir arrangert av KIFO (Institutt for kirke-, religions- og livsynsforskning).Det gjennomføres som et fysisk arrangement der vi følger gjeldende smittevernregler.

Kringkastinssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto:    Anders Leines, NRK.

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland. Foto: Eirik Pessl-Kleiven, NRK.

Spørsmål om seminaret kan rettes til: Olaf Aagedal (program): aagedal@kifo.no. Tlf: 99168600.

Ina Holmstad (påmelding mm): ina.holmstad@kifo.no Tlf: 23334720

Nytt «paraplyprosjekt»: «Ritualer og religiøse fellesskap under koronakrisen»

Koronapandemien har skapt en unntakssituasjon som rammer alle samfunnsinstitusjoner og endrer forutsetningene for sosialt liv og fellesskap. Ulike samfunnsinstitusjoner rammes på ulik måte og utvikler nye svar og motstrategier. Tros- og livssynssamfunnene er også sterkt påvirket av denne unntakstilstanden. Kirker og moskeer ble stengt og seremonier og ritualer må avlyses, utsettes eller drastisk endres. Hvor mye av endringene i det religiøse liv som er midlertidige og hvor mye som er varige, vet vi ennå ikke, men det er grunn til å tro at koronakrisen også vil sette varige spor.

Les mer om prosjektet her

Bidra i innsamling av minner fra koronatiden!

KIFO samarbeider med Norsk Etnografisk Granskning (NEG) ved Folkemuseet på Bygdøy om innsamling av minnemateriale fra  korona-året. Dette skjer på den måten at enkeltpersoner oppfordres til å skrive og fortelle om opplevelser og refleksjoner knyttet til bestemte tema – i dette tilfellet om jule- og nyttårsfeiring og gravferder i koronaåret.

Nå er lenken til innsamlingen klar og i lenken inngår spørsmål fra KIFO om kirkenes plass i julefeiringen og gravferder i koronaåret. I den nye innsamlingen har vi sørget for at minner knyttet til deltagelse i tros- og livssynssamfunn vil bli tatt vare på. Når vi i ettertid skal forstå hvordan denne pandemien endret vårt dagligliv, våre ritualer og religiøse fellesskap, vil en slik dokumentasjon være av stor betydning.

Det er viktig å få god spredning på innsamlingsmaterialet og vi håper på å rekruttere mange nye informanter. Vi ber derfor alle som har tid og lyst om å bidra i denne minnedugnaden ved å klikke seg inn på den vedlagte lenken og fortelle om sine minner fra «koronahøsten» og «koronajulen» 2020.

Vedlagt lenke fra NEG med informasjon om innsamlingen

https://norskfolkemuseum.no/museum-tar-imot-dine-minner-fra-koronaaret-2020

Her er lenken som man kan benytte for å sende inn minner:
https://minner.no/tema/korona-2