Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Ny KIFO rapport

Nasjonaldagsfeiring i unntakstider

KIFO har gjennom fleire år dokumentert og analysert nasjonaldagsfeiringar. Vi har også dokumentert kva som skjedde  under pandemien. Rapporten «Kornanasjonaldag» presenterer funn frå ein survey om 17.mai-feiringa i 2021. Korleis påverka smitteverns-restriksjonane deltaking i og opplevinga av nasjonaldagen? I kva grad deltok folk i alternative feiringar? Kva syntest folk om feiringa samanlikna med tidlegare år?

Lansering av KIFOs nye rapport

«Vi er ikke de som roper eller klager høyest» Tanker om arbeidsmiljø og ny organisering blant fellesrådsansatte i Den norske kirke

Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse og intervjuer med fellesrådsansatte i Den norske kirke. Bakgrunnen for denne undersøkelsen er et forslag til omorganisering av kirken, hvor man forsøker å finne en løsning med en felles arbeidsgiverlinje for alle lokalt ansatte, inkludert prestene. Kirkerådet sendte i 2021 ut på høring et forslag til lokal organisering, også kalt prostifellesrådsmodellen, som ville innebære et nytt styringsorgan mellom dagens fellesråd på kommunenivå og bispedømmerådene.

Rapporten er skrevet av KIFO-forskere Edvard N. Larsen, Netta Marie Rønningen og Ånund Brottveit og ble lansert i samarbeid med Fagforbundet 16.03.22 på Oslo Kongressenter. Rapporten ble kommentert av Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Ann-Magrit Austenå, fagdirektør i Kirkerådet i Den norske kirke.

Lanseringen ble strømmet og kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=ZuoGeniNLs4

«KORONA-ID» En film om «drive-thru-id», en alternativ id-feiring.

Ny KIFO rapport om koronajulPå grunn av smittefaren under koronakrisen, ble den tradisjonelle store Id feiringen i 2021 ikke tillatt, og man utviklet alternative feiringer. En av disse, som dokumenteres i denne filmen, er «Drive-thru-id» som i 2021 ble arrangert av to moskeer i Oslo. Det skjedde på en parkingsplass utenfor et handlesenter.

Koronakrisen har skapt en unntakssituasjon når det gjelder tradisjonelle måter å feire store nasjonale og religiøse høytider på. Denne rapporten presenterer funn fra to spørreskjemaundersøkelser om feiringen av julen under koronakrisen i 2020. Rapporten er dokumenterer viktige aspekter ved denne feiringen, inkludert hvordan smitterestriksjoner påvirket folks forventninger og opplevelser av julen, i hvilken grad man deltok i kirkelige feiringer og hvordan folk opplevde denne julen sammenlignet med tidligere år.

Spørreundersøkelse om naturopplevelser

KIFO forsker Inger Furseth og Elin Grytten Sandnes , som er masterstudent på samfunnsgeografi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO,  har i samarbeid med den internasjonale forskergruppen akkurat lansert en online spørreundersøkelse om naturopplevelser. Dette er en del av det  internasjonale forskningsprosjektet – Understanding Nonreligion in a Complex Future – Department of Sociology and Human Geography (uio.no) Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge folks opplevelser når de er ute i naturen, enten de er på en mindre gåtur, dagsturer i marka og på fjellet eller fotturer over flere dager, og også når de gjør mer hverdagslige ting som hagearbeid. Undersøkelsen består av to deler, en spørreundersøkelse og en intervjuundersøkelse. Det er fullt mulig å kun delta i spørreundersøkelsen og ikke delta i intervjuundersøkelsen. Det tar ca 20 minutter å delta.

Mer info om undersøkelsen litt lenger ned.

Her er link til selve undersøkelsen:

http://oslopsych.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0PdpP5imvcemzS6

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og University of Tampa, Florida. Undersøkelsen vil bli utført i en rekke land i tillegg til Norge og USA: Finland, Storbritannia, Canada, Australia, Argentina og Brazil. Prosjektleder i Norge er professor Inger Furseth, og prosjektleder i USA er professor Ryan Cragun. Prosjektet er finansiert av Social Sciences and Humanities Research Council, Canada. På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.