Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Menighetsråd i 100 år.

Et digitalt seminar i anledning hundreårsjubileet for menighetsrådene.

I alle sokn i Den norske kirke har det vært valgt menighetsråd de siste 100 årene. Lov om menighetsråd ble vedtatt 3. desember 1920 og trådte i kraft 1. januar 1922. Hundreårsjubileet markeres med et seminar i samarbeid mellom MF KOM Kompetansesenter for kirke og menighet, KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning og Kirkerådet.

Hvilken plass og rolle har menighetsrådet hatt i lokalmenigheten, i kirkestrukturen, i forhold til kommunen og prestetjenesten? Hvem representerer menighetsrådet? Og – gitt den senere utviklingen i kirkens organisasjon: Hva skal vi med menighetsrådet framover?

Seminaret tar opp både historiske, kirkesosiologiske, ekklesiologiske, demokratiteoretiske og organisasjonsmessige perspektiver på menighetsrådsinstitusjonen gjennom hundre år.

Les mer om seminaret her

«KORONA-ID» En film om «drive-thru-id», en alternativ id-feiring.

Ny KIFO rapport om koronajulPå grunn av smittefaren under koronakrisen, ble den tradisjonelle store Id feiringen i 2021 ikke tillatt, og man utviklet alternative feiringer. En av disse, som dokumenteres i denne filmen, er «Drive-thru-id» som i 2021 ble arrangert av to moskeer i Oslo. Det skjedde på en parkingsplass utenfor et handlesenter.

Koronakrisen har skapt en unntakssituasjon når det gjelder tradisjonelle måter å feire store nasjonale og religiøse høytider på. Denne rapporten presenterer funn fra to spørreskjemaundersøkelser om feiringen av julen under koronakrisen i 2020. Rapporten er dokumenterer viktige aspekter ved denne feiringen, inkludert hvordan smitterestriksjoner påvirket folks forventninger og opplevelser av julen, i hvilken grad man deltok i kirkelige feiringer og hvordan folk opplevde denne julen sammenlignet med tidligere år.

Spørreundersøkelse om naturopplevelser

KIFO forsker Inger Furseth og Elin Grytten Sandnes , som er masterstudent på samfunnsgeografi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO,  har i samarbeid med den internasjonale forskergruppen akkurat lansert en online spørreundersøkelse om naturopplevelser. Dette er en del av det  internasjonale forskningsprosjektet – Understanding Nonreligion in a Complex Future – Department of Sociology and Human Geography (uio.no) Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge folks opplevelser når de er ute i naturen, enten de er på en mindre gåtur, dagsturer i marka og på fjellet eller fotturer over flere dager, og også når de gjør mer hverdagslige ting som hagearbeid. Undersøkelsen består av to deler, en spørreundersøkelse og en intervjuundersøkelse. Det er fullt mulig å kun delta i spørreundersøkelsen og ikke delta i intervjuundersøkelsen. Det tar ca 20 minutter å delta.

Mer info om undersøkelsen litt lenger ned.

Her er link til selve undersøkelsen:

http://oslopsych.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0PdpP5imvcemzS6

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og University of Tampa, Florida. Undersøkelsen vil bli utført i en rekke land i tillegg til Norge og USA: Finland, Storbritannia, Canada, Australia, Argentina og Brazil. Prosjektleder i Norge er professor Inger Furseth, og prosjektleder i USA er professor Ryan Cragun. Prosjektet er finansiert av Social Sciences and Humanities Research Council, Canada. På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.