Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Utlysning av forskerstilling hos KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning søker
FORSKER
Vi søker forsker med erfaring innenfor kirke-, religions- og livssynsforskning. KIFOs forskere har et høyt publiseringsnivå og setter ofte dagsorden i offentlige debatter. Vi har også et stort faglig nettverk og deltar i internasjonale forskningsprosjekter. Søkere kan ha samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller teologisk bakgrunn. Førstestillingskompetanse og kvantitativ metodekompetanse er ønskelig.

Se fullstendig utlysning: her
Informasjon: anund.brottveit@kifo.no tlf. 23 33 47 25
Søknadsfrist 26. april 2019

Forskning

Publikasjoner

Aktuelt