Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Ledig stilling som forskningssjef i KIFO

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning søker

FORSKNINGSSJEF

Vår nåværende forskningssjef går over i en fast forskerstilling, og vi søker derfor hans etterfølger.

Forskningssjefen er KIFOs daglige leder og har sammen med styret ansvar for utvikling og gjennomføring av KIFOs mål og strategier. I stillingen er det også avsatt tid til egen forskning. Vi legger vekt på forskningskompetanse innenfor KIFOs forskningsfelt, erfaring med prosjektutvikling og gode samarbeidsevner. Stillingen krever førstestillingskompetanse/doktorgrad.

Se fullstendig utlysning her

Søknadsfrist 13. januar 2023

KIFOs stand på Kirkemøte 2022

Forsker Tore Witsø Rafoss og forskningssjef Ånund Brottveit var på Kirkemøtet i Trondheim for å informere om forskningsarbeidet til instituttet.

KIFO har nylig inngått en rammeavtale med Kirkerådet om et forskningsprogram som skal gi ny kunnskap om Den norske kirkes virksomhet og viktige endringer i det religiøse landskapet i Norge.

Det årlige Kirkemøtet, som varer i seks dager, er sentralt i Den norske kirkes demokrati og omtales ofte som «kirkens storting».

KIFO rapport om arbeidsmiljø og ny organisering blant fellesrådsansatte i Den norske kirken

KIFOs nye rapport «Vi er ikke de som roper eller klager høyest». Tanker om arbeidsmiljø og ny organisering blant fellesrådsansatte i Den norske kirke presenterer resultater fra en spørreundersøkelse og intervjuer med fellesrådsansatte i Den norske kirke. Bakgrunnen for denne undersøkelsen er et forslag til omorganisering av kirken, hvor man forsøker å finne en løsning med en felles arbeidsgiverlinje for alle lokalt ansatte, inkludert prestene.

Lansering av KIFOs nye rapport

Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune

KIFO-rapport 2:2022 – Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune – utarbeidet av Sindre Bangstad, Netta Marie Rønningen, Edvard Nergård Larsen (alle KIFO), Tony Sandset (Medisinsk Fakultet, UiO) og Prisca Bruno Massao (Høgskolen i Innlandet, HINN Hamar) – ble lansert i form av et frokostseminar ved Oslo Rådhus tirsdag den 31. mai. Nær 100 påmeldte deltok på lanseringen. I sin innledning vektla Byrådet for Arbeid, Integrering og Sosiale Tjenester (AIS), Rina Mariann Hansen fra Arbeiderpartiet betydningen av denne rapporten for kommunens videre arbeid mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Sindre Bangstad, Netta Marie Rønningen og Tony Sandset presenterte utvalgte funn fra rapporten, etterfulgt av kommentarer fra nestleder Hatem Ben Mansour fra Antirasistisk Senter (ARS) og Rasisme- og Diskrimineringsombud Trine Mordal Jørgensen fra Bydel Grünerløkka. Tilslutt var det paneldebatt med Sadia Jabeen Iqbal fra Norges Handikapforbund, Stephen Adom fra Skeiv Verden Oslo og Viken, Lisa Esohel Knudsen fra Minotenk og Ragna Lillevik fra Fafo.