Institutt for kirke-,
religions- og livssynsforskning
KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.Vår forskning

Aktuelt