Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

Vellykket seminar om endringer i norsk nattverdspraksis

Mange til stede (100) og stort engasjement under KIFO-seminaret Nattverden tilbake til folket på Sentralen 25.november!

KIFO presenterte nye forskningsresultater om nattverdsdeltagelse og dagens praksis ble satt inn i en kulturhistorisk og teologisk sammenheng. Foredragsholdere var Arne Bugge Amundsen, Bjørn Sandvik, Ola Tjørhom, Ingunn Folkestad Breistein, Ingvild Sælid Gilhus, Herborg Finnset, Tore W. Rafoss og Olaf Aagedal.

Biskop i Nidaros Herborg Finnset presenterte bilder og erfaringer fra drop-in-nattverden under Olavs-dagene.

Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt ledet av Jan Arild Holbek. Panelet (fra venstre): Jörgen Straarup, Helga Byfuglien, Svein Granerud, Helge Taranrød, Sevat Lappegard.

Under seminaret fremførte en trio (Ådne Svalastog, Torstein Kinn, Torhild L. Nygård) eksempler på gamle og nye nattverdsalmer.

Seminaret var et samarbeidsprosjekt mellom Bispemøtet i Den norske kirke og KIFO. Møteledere var Christofer Solbakken fra Bispemøtet og Ånund Brottveit fra KIFO.