Ny KIFO rapport: Tros- og livssynssamfunnenes virksomhet og rapportering i et livssynsåpent samfunn

Med utgangspunkt i årsrapportene og årsregnskapene til 50 norske tros- og livssynssamfunn belyser denne rapporten hva samfunnene bruker statstilskuddet til og hvordan de rapporterer om pengebruken. Rapporten har et kritisk blikk på rapporteringen, men også på norsk religionspolitikk, som balanserer mellom rollen som tilrettelegger og kontrollinstans for å understøtte visjonen om et livssynsåpent samfunn.
KIFO-forsker Marius Linge har vært prosjektleder og skrevet denne rapporten.

Les hele rapporten her