Marianne Hafnor Bøe er ny styreleder i KIFO

På representantskapsmøtet 28.mai ble Marianne Hafnor Bøe valgt til ny styreleder i KIFO. Hafnor Bøe er til daglig professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun overtar som styreleder etter Jørgen Straarup.

– Jeg er svært takknemlig for tilliten og ser fram til å jobbe sammen med resten av styret og den dyktige staben ved KIFO, sier Marianne Hafnor Bøe.

– Gjennom mine år som styremedlem har jeg fått god innsikt i KIFOs viktige arbeid. KIFO leverer forskning som er helt sentral for å forstå endringer på religions- og livssynsfeltet. Framover vil det være avgjørende å jobbe strategisk for å opprettholde den høye kvaliteten på KIFOs forsknings- og formidlingsarbeid, og styrke KIFOs posisjon ytterligere på dette feltet, understreker den nye styrelederen.

Representantskapet takket også Jørgen Straarup for hans solide innsats som styreleder for KIFO de siste seks årene.

Bilde av Marianne Hafnor Boe og Jørgen Straarup