KIFO forskerne Marius Linge og Sindre Bangstad med ny artikkel om Koranbrenning i tidsskriftet Temenos

The Qur’an Burnings of SIAN: Far-Right Fringe Actors and the Staging of Conflictual Media Events in Norway

I forlengelse av koranbrenning artikkelen som Sindre Bangstad og Marius Linge skrev for tidsskriftet Ethnic and Racial Studies i 2023 har de to KIFO forskerne publisert en ny artikkel om Stop islamiseringen av Norge (SIAN) og koranbrenning i det finske tidsskriftet Temenos. Denne artikkel belyser hvordan koranbrenningene kan forstås som konfliktskapende ritualiserte handlinger, der
målet er å tiltrekke seg mest mulig medieoppmerksomhet og å skape polarisering i storsamfunnet.