Ny bok: Lokalt kulturliv i endring

Dei har gitt ut ei bok som tek pulsen på det nye Kultur-Noreg. Kva blir kultur nytta til, og kva gjer dette med innhaldet i det lokale kulturlivet?

Bygder og byar satsar no på kultur. Kulturlivet skal skape trivsel og fellesskap for dei som bur der, og «sette staden på kartet» så fleire får lyst til å kome dit. Kva ligg bak denne nye interessa for kultur? Kva blir kultur nytta til, og kva gjer dette med innhaldet i det lokale kulturlivet?

Denne boka tek pulsen på det nye Kultur-Noreg. Her møter du kulturfrelste ordførarar, mediekåte kulturarrangørar, kortidsfrivillige festivalhjelparar, grenseoverskridande samtidskunstnarar, nokre skeptiske bygdefolk – og begeistra og kritiske forskarar.

Boka bygger på eit forskingsprosjekt finansiert av Norsk kulturråd og gjennomført av forskingsavdelinga ved Diakonhjemmet Høgskole og Norsk senter for bygdeforskning.

Olaf Aagedal er professor i sosiologi ved Diakonhjemmet Høgskole og Stiftelsen Kirkeforskning. Han står bak ei rekkje bøker og artiklar om kulturelle tema, blant anna bedehus- og vekkingskultur, elgjaktkultur og jubileumskultur.

Helene Egeland er ph.d., kulturforskar og samfunnsgeograf. Ho har forska på kulturelt mangfald i norsk og svensk kulturliv og kulturpolitikk.

Mariann Villa er dr.polit. i sosiologi og seniorforskar ved Norsk senter for bygdeforskning. Ho har jobba mykje med problemstillingar knytt til bygda som bustad.

Bestilling

Boken kan bestilles på Fagbokforlaget

ISBN: 978-82-7081-147-2