Trosopplæring – i hvilken kirke?

Studiedokument fra utviklingsprosjekt i trosopplæringsreformen. Gjennomført av Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 2006-2007

Hvilke tanker gjør vi oss om kirken og det som skjer der? Trosopplæringsreformen i Den norske kirke aktualiserer mange spørsmål knyttet til nettopp det å være kirke og måter å være kirke på.

Dette heftet avslutter et KIFO-prosjekt med mål om å bidra til økt refleksjon omkring ekklesiologiske utordringer som trosopplæringsreformen reiser på lokalplan. Det vil også være til hjelp i det øvrige plan- og utviklingsarbeid som finner sted på ulike nivåer i en menighet. Bidragene i heftet kan leses i sin helhet eller som selvstendige innspill. Uansett håper vi det kan være nyttig i forhold til refleksjon om egen virksomhet generelt og trosopplæringsarbeidet spesielt.

Boken kan lastes ned her

Turid Skorpe Lannem (red), f. 1973, cand.philol. ved NTNU i Trondheim, har vært tilsatt som forskningsassistent ved KIFO og arbeidet med flerre ulike prosjekter, blant annet innen fagområdene religionspedagogikk, religionssosiologi og kirkeforskning. Hun har tidligere jobbet som kateket i Trondheim og Sarpsborg.

Utgitt med støtte fra Trosopplæringsreformen «Størst av alt».

Copyright: Stiftelsen Kirkeforskning KIFO

ISBN 978-82-995576-7-2

Kan bestilles direkte fra KIFO. Kr 150 + porto.