Estetisering av muslimske kvinners kropp. En komparativ analyse av Oslo og Los Angeles

Prosjektet dreier seg om en analyse av estetisering av muslimske kvinners kropp i to ulike byer, Oslo og Los Angeles.

I muslimske miljøer i vestlige land har det de siste 30-40 årene vært en økende vektlegging på muslimsk klesdrakt blant religiøst aktive kvinner. Dette prosjektet reiser spørsmål om hva en økende estetisering av muslimske kvinners kropp kan bety.  For det første vil prosjektet fokusere på hvordan estetisering av kroppen faktisk praktiseres. For det andre vil det legges vekt på de forståelsesformene som er knyttet til de ulike praksisene. Studien vil bli basert på feltarbeid i muslimske miljøer i Oslo og Los Angeles, og data består av intervju, feltnotater, og billedmateriale.

 

Prosjektet er et delprosjekt innenfor ”Religion som estetiserende praksis” (RESEP), ledet av Pål Repstad ved Universitetet i Agder og finansiert over programmet ”Kulturell verdsetting” (KULVER) av Norges Forskningsråd