Forsker II
Direkte telefon: +47 482 79 062
E-post: carsten.schuerhoff@kifo.no

Kompetanseområder/arbeidsfelt
Kirke- og gudstjenesteteori. Kirke og urbanitet. Byutvikling. Religionsdialog og internasjonale menigheter.