Prosjektet er en kartlegging av kulturaktiviteter i to bispedømmer i Den Norske Kirke (Tunsberg og Sør-Hålogaland) etter oppdrag fra Kirkerådet.

 

I  2005 ga Den norske kirke ut en egen kulturmelding, Kunsten å være kirke (2005). Som en oppfølging av denne satsingen har det i løpet av 2009 blitt opprettet en egen kulturrådgiverstilling i halvparten av landets bispedømmer. De øvrige bispesømmene vil få tilsatt en slik i løpet av 2010.

Som en oppfølging  av denne nye satsingen gjennomfører KIFO, på oppdrag av Kirkerådet, et prosjekt som skal handle om kultur i Den norske kirke. Prosjektet søker, gjennom en spørreundersøkelse og en intervjuundersøkelse, på den ene siden å gi en oversikt over kulturaktiviteten i kirken gjennom å kartlegge ulike typer av kulturaktiviteter (bruk av ulike kunstarter, finansieringsformer, samarbeidsrelasjoner etc.). På den andre siden søker prosjektet å gi en innsikt i kulturaktivitetenes ulike roller i kirken. Prosjektet vil resultere i en rapport som vil publiseres i KIFOs notatserie i løpet av april/mai 2010.

Prosjektleder: Olaf Aagedal   Forsker: Helene Egeland

Prosjektstart: 1.oktober 2009