Dette er et bokprosjekt i samarbeid med Pål Repstad. Boken tar for seg moderne sosiologiske teoretikere og deres syn på religion.

Boken omfatter flere sentrale sosiologer, slik som blant annet Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman og Anthony Giddens, og den gir først en presentasjon av hovedtrekkene i deres tenkning før den trekker frem deres analyser av religionens rolle i det moderne samfunn. Den forsøker videre å vise hvordan moderne sosiologisk teori kan være fruktbar og anvendes i studier av religion. Den norske utgaven vil bli utgitt av Universitetsforlaget. En engelsk versjon skrives parallelt med den norske.