Tilstandsrapport for Den norske kirke 2009 – 2014

Bestilling kan skje fra KIFO. Pris kr. 120,- + porto

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2014
KIFO Notat nr 2/2014 64 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-36-6