Dette prosjektet tar utgangspunkt i høringssvarene til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke, og analyserer og diskuterer ulike synspunkter på det kirkelige demokrati.

Prosjektet er finansiert av Kirkerådet.

Prosjektet er avsluttet

Publikasjoner

Ulla Schmidt, (2008), Demokrati og valgordninger i Den norske kirke: Synspunkter, holdninger og strategier blant menigheter og medlemmer. I: Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth (red.), Mellom prinsipper og pragmatisme. Analyser av høringen om staten og Den norske kirke. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 31–60.

Ulla Schmidt, (2007)
Kirkelig demokrati og valgordninger. Sammenfatning og analyse av høringssvarene til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.
KIFO Notat nr 3/2007. 32 sider. ISBN 978-82-92972-09-0