Samarbeid med den norske kirke

Høsten 2021 ble det inngått en femårig avtale mellom Kirkerådet og KIFO, med mulighet for fornyelse. Avtalen sikrer KIFOs økonomi og videreføring som en fri og uavhengig forskningsstiftelse, samtidig som den presiserer KIFOs forpliktelse overfor Kirkerådet som er tilskuddsyter. Avtalen med Kirkerådet beskriver et forskningsprogram knyttet til bruken av tilskuddet og har tre deler. En del med langsiktige oppgaver, en del med avgrensede prosjekter som avtales år for år med Kirkerådets sekretariat, og en del som er til «fri forskning». Forskningsområdene i programmet er nærmere beskrevet under fire overskrifter; Analyse av Den norske kirke, Analyse av tros- og livssynsutvikling i Norge og internasjonalt, Samfunnsutvikling og Kunnskapsdatabase.