Administrasjonsrådgiver

Direkte telefon: +47 23 33 47 20
E-post: ina.holmstad@kifo.no

Kompetanseområder:

  • Utdanning i pedagogikk (masternivå) og organisasjonspsykologi (bechelornivå).
  • Fagutdanning i regnskap, årsenhet i økonomi og administrasjon fra Handelshøgskolen BI.
  • Bred erfaring fra administrativt arbeid bla fra Landsorganisasjon i Norge.