Prosjektet omfatter flere landsdekkende spørreundersøkelser om konfirmasjon. Surveyundersøkelsene har blitt gjort blant konfirmanter og konfirmantansvarlige i lutherske kirker i Norden, Tyskland, Østerrike og Sveits i 2008.

Prosjekt er initiert og administrert av Universitetet i Tübingen. Analysene av det norske og internasjonale datamaterialet skal presenteres blant annet i artikler i en antologi på Gütersloher Verlagshaus i 2010 og i en nordisk bok om konfirmasjon i Norden på IKO-forlaget i 2010. Prosjektet er i Norge støttet av Trosopplæringsprosjektet i Den norske kirke og er et samarbeidsprosjektet mellom Ida Marie Høeg (KIFO), Bernd Krupka fra Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) og Ingrid Reite fra IKO – Kirkelig pedagogisk senter.

Prosjektet har egen hjemmeside: http://www.confirmation-research.eu/

Publikasjoner:

*Christensen, Leise; Dormor, Duncan, Høeg, Ida Marie, Ilg, Wolfgang; Niemelä, Kati (2010): «Protestant confirmation seen in a European perspective» in: Collins-Mayo, Sylvia; Dandelion, Pink (eds.): Religion and Youth (2010), s. 181-189. Surrey: Ashgate.

* «’Men aller mest trenger vi disse ordninger for de enfoldige og unge.’ Konfirmanter, ritualer og rituell erfaring» i Bernd Krupka & Ingrid Reite (2010) Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land, s. 108-129. Oslo: IKO-forlaget (Prisme bok).

* «’Frihet til å kunne tenke og mene hva du vil er en menneskerett.’ Humanistisk eller kristen konfirmasjon?» i Bernd Krupka & Ingrid Reite (2010) Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land, s. 168-195. Oslo: IKO-forlaget (Prisme bok).

*«Motivation and Experiences of the Confirmands» i Schweitzer, Friedrich / Ilg, Wolfgang / Simojoki, Henrik (Eds) (2010), Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, s. 162-183. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus.

*Ida Marie Høeg & Bernd Krupka «Confirmation Work in Norway» i Schweitzer, Friedrich / Ilg, Wolfgang / Simojoki, Henrik (Eds) (2010), Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, s. 235-243. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus.

* «Ungdom og religion» i Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Årg.2 2 (nr. 2), 2010. 44-49.