Undersøkelsen tar sikte på å utforske hvorfor noen foreldre døper barna sine, mens andre foreldre lar være å døpe barna sine. Resultatene skal brukes til å få kunnskap om medlemmenes tilknytning til og bruk av kirken. De som er medlem av Den norske kirke og som bor i kommunene Nes, Sørum, Fet og Aurskog-Høland og fikk barn i 2012 og 2013 er med i undersøkelsen.

Datagrunnlaget er en surveyundersøkelse til samtlige foreldre i populasjonen i de fire kommunene, sendt ut medio november.

Forskere: Ida Marie Høeg, Tore Wisø Rafoss og Ånund Brottveit

Finansiering: Sørum kirkelige fellesråd med delfinansiering fra Fet og Dalen kirkelige fellesråd, KIFO

Publikasjon:

Tore Witsø Rafoss
«Et religiøst landskap i endring» Oppslutning om dåp på Østre Romerike KIFO Rapport 2016: 2 70 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-43-4
ISSN 0807-7517