Harald Hegstad og Tore Laugerud: Brennende hjerter eller misjonerende menigheter? En undersøkelse av holdninger og engasjement i forhold til ytremisjon i menigheter i Den norske kirke

På oppdrag fra Kirkerådet og i samarbeid med Egede Instituttet har Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) gjennomført en undersøkelse av holdninger og engasjement i forhold til ytremisjon i menigheter i Den norske kirke. Arbeidet med prosjektet har blitt gjennomført av Harald Hegstad og Tore Laugerud. Prosjektet har foregått i to faser. I første fase gjennomførte man en spørreskjemaundersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer og kirkelig ansatte i fire prostier. I andre fase gjorde man et feltarbeid i fire lokalmenigheter. Et sentralt tema i rapporten er spenningen mellom misjon som en sak for de spesielt engasjerte «de brennende hjerter») og for hele menigheten («misjonerende menigheter»).

Rapporten ble presentert på et seminar 13. februar 2002. På seminaret deltok:
* Mogens S. Mogensen (generalsekretær i Dansk Missionsråd)
* Odd Bondevik (biskop i Møre),
* Svein Granerud (avdelingsleder i Normisjon),
* Erling J. Pettersen (direktør i Kirkerådet),
* Tormod Engelsviken (professor i misjonsvitenskap ved Menighetsfakultetet),
* Dagfinn Solheim (førstelektor ved Fjellhaug misjonshøgskole)
i tillegg til forfatterne.

Harald Hegstad
Professor i systematisk teologi ved Det teologiske menighetsfakultetet.

Tore Laugerud
Prosjektleder Samarbeidsråd for Menighet og Misjon, Kirkerådet og instituttleder i Egede Instituttet.

ISBN 82-519-1734-4. 302 sider. Kr. 320,-. Utgitt januar 2002. Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no eller bestilling.forlag@tapir.no.