Prosjektet undersøker hvilke liturgiske valg norske menigheter har gjort i søndagsmessen og studerer hvordan dette varierer ut fra kirkesosiologiske kategorier.

Evaluering av gudstjenestereformen ledes av Ansgar Teologiske Høgskole. KIFO og Menighetsfakultetet deltar.

Bemanning: Pål Ketil Botvar (KIFO), Hallvard Mostøl (MF), Anne Haugland Balsnes (Ansgar Teologiske Høgskole)
Finansiering: Ansgar Teologiske Høgskole (med midler fra Kirkerådet)
Ferdigstilt: 2014

Rapport:
«Noe falt i god jord»

Botvar, P. K. og H. O. Mosdøl. (2014). Noe falt i god jord. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2. Oslo: KIFO