Nils Terje Lunde: Norm og situasjon. En drøfting av krig/fred-spørsmålet i lys av kirkelig debatt i Norge i tiden 1945 – 2003forside-norm-og-situasjon

Hva skal kirken mene om bruk av norske militære styrker? Er det akseptabelt å bruke Forsvaret til et tradisjonelt forsvar av eget land, mens internasjonale operasjoner er mer tvilsomme etisk sett? Finnes det et entydig kristent svar på forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål, eller finnes det flere mulige alternativer? Skal kirken i det hele tatt engasjere seg i spørsmål knyttet til bruk av norsk militærmakt, og i så fall: hvor konkret skal man være i slike saker?

Dette er sentrale spørsmål som drøftes i denne boken. Den norske kirkelige debatten om krig/fred-spørsmålet i etterkrigstiden analyseres. I særlig grad diskuteres forholdet mellom de etiske normene og den sikkerhetspolitiske situasjonen. Målsettingen med dette arbeidet er å bidra til en styrket etisk refleksjon både i kirken, i Forsvaret og i samfunnet for øvrig om bruken av militærmakt.

Nils Terje Lunde er stabsprest ved Forsvarets høgskole, Oslo.