En spørreundersøkelse blant abonnenter på nyreligiøse tidsskrift i Norge, Danmark og Sverige.

Undersøkelsen tar for seg endringer i det alternativreligiøse miljøet over tid. Et sentralt tema i prosjektet er pendlingen mellom ulike religiøse miljøer. Det gjøres dybdeintervjuer med et utvalg personer som har vært i kontakt med både kristne og alternative miljøer.
Forsker: Pål Ketil Botvar
Ferdigstilling: 2012

Rapporten kan lastes ned her.
Trykt versjon kan bestilles hos kifo@kifo.no Pris kr 120,- + porto

Omtale i media

Vårt Land 09.09.2013
Den bortkomne sønnen som ikke vender hjem
Kronikk om nyåndelighet av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker

Vårt Land og vl.no 12.07.2013
«Kirken har et enormt underskudd på kunnskap»
Intervju med Pål Ketil Botvar om forskningsrapporten Når troen tar nye veier

Aftenposten.no 11. juli 2013
Mellom kors og karma
Kronikk av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker

Aftenposten 11. juli 2013
Tror på Jesus – og reinkarnasjon
Omtale av forskningsrapporten Når troen tar nye veier av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker

DN.no 22.06.2013
Kirken gjør døren høyere
Intervju med bl.a. Pål Ketil Botvar