Organisering

KIFO er organisert som en stiftelse med et eget styre, og er slik selvstendig overfor andre institusjoner. KIFO har ti medlemsinstitusjoner og skal fungere som et knutepunkt i dette nettverket for forskning om kirke, religion og livssyn.