Forsker II
Direkte telefon: 23 33 47 25
E-Post: anund.brottveit@kifo.no

Kompetanseområder/arbeidsfelt
Sosialantropologi, ritual- og kulturanalyse, etniske minoriteter, medisinsk antropologi, psykisk helseforskning, sosialt nettverk/sosial kapital.