Professor II ved KIFO fra 2013.
Forsker ved KIFO, Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning 1997 – 2013.
Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, se informasjon på UIOs hjemmeside.

Kompetanseområder/arbeidsfelt
Religionssosiologi, religion og politikk, religion og kjønn, det flerreligiøse samfunn, muslimer, sosiologisk teori, sosiale og religiøse bevegelser

(FOTO: Marianne Torp, MF)