KIFO Notat 2003 – 2010

KIFO notat fra 2003 er mindre forskningsrapporter.
Bestilling kan skje fra kifo@kifo.no. Pris kr. 120,- + porto

Olaf Aagedal (red)
Kulturkyrkja og pilegrimskyrkja. Ein seminarrapport
KIFO Notat nr 3/2010
. 65 sider
ISBN 978-82-92972-16-8

Hans Stifoss-Hanssen
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2010
KIFO Notat nr 2/2010
. 55 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92072-15-1

Ulla Schmidt, KIFO og Sverre D. Mogstad, MF
Når alle stemmer teller…
Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget 2009
326 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-13-7

Helene Egeland og Olaf Aagedal
Kultur i kirken.
En kartlegging av kulturaktiviteter i to bispedømmer i Den norske kirke.
KIFO Notat nr 1/2010. 97 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-14-4