KIFO notat fra 2003 er mindre forskningsrapporter.
Bestilling kan skje fra kifo@kifo.no. Pris kr. 120,- + porto

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2014
KIFO Notat nr 2/2014 64 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-36-6
 
Pål Ketil Botvar, Sunniva E. Holberg, Olaf Aagedal
National Symbols in Scandinavia
Documentation Report. KIFO Notat 1/2014 70 sider.
ISBN 978-82-92972-34-2
 
Pål Ketil Botvar, Sunniva E. Holberg, Olaf Aagedal
Nasjonale symboler i Skandinavia
Dokumentasjonsrapport. KIFO Notat 2/2013 67 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-33-5
 
Ånund Brottveit og Sunniva E. Holberg (red.)
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2013
KIFO Notat nr 1/2013 58 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-31-1
 
Pål Ketil Botvar og Sunniva E. Holberg
Spørreundersøkelse om kommunenes 17. mai-feiring
Dokumentasjonsrapport. KIFO Notat nr 5/2012 46 sider
ISBN 978-82-92972-29-8

Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2012

KIFO Notat nr 4/2012 85 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-26-7

Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad
Fra vann til vin?
Bruk av rusmidler blant aktive i kristne ungdomsmiljøer.
KIFO Notat nr 3/2012 44 sider. Se omtale.
ISBN 978-82-92972-24-3

Kåre Fuglseth og Elisabeth Haakedal
Samarbeid på tvers
Samarbeidet mellom Den norske kyrkja og offentlege institusjonar innan utdanning og kultur.
Evalueringsforsking på Trusopplæringsreforma, Rapport 2.
KIFO Notat nr 2/2012. 51 sider. Se omtale.
ISBN 978-82-92972-23-6

Ida Marie Høeg og Irene Trysnes
Menighetenes samvirke med hjemmet
Evalueringsforskning på Trosopplæringsreformen, Rapport 1.
KIFO Notat nr 1/2012. 150 sider. Se omtale.
ISBN 978-82-92972-22-9

Ulla Schmidt
Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke. Sluttrapport

KIFO Notat nr 5/2011. 45 sider. Se omtale.
ISBN 978-82-92972-21-2

Ulla Schmidt
Kirkevalget 2011. Evaluering
KIFO Notat nr 4/2011. 232 sider.
ISBN 978-82-92972-20-5

Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011
KIFO Notat nr 3/2011
. 70 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-19-9

Ann Kristin Gresaker
Tidsbruk, motiavsjons- og slitasjefaktorer blant undervisningsansatte i Den norske kirke
KIFO Notat nr 2/2011
. 75 sider.
ISBN 978-82-92972-18-2

Ulla Schmidt
Menighetsrådsmedlemmer og menighetsråd i Den norske kirke.
KIFO Notat nr 1/2011
. 73 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-17-5

Olaf Aagedal (red)
Kulturkyrkja og pilegrimskyrkja. Ein seminarrapport
KIFO Notat nr 3/2010
. 65 sider
ISBN 978-82-92972-16-8

Hans Stifoss-Hanssen
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2010
KIFO Notat nr 2/2010
. 55 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92072-15-1

Ulla Schmidt, KIFO og Sverre D. Mogstad, MF
Når alle stemmer teller…
Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget 2009
326 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-13-7

Helene Egeland og Olaf Aagedal
Kultur i kirken.
En kartlegging av kulturaktiviteter i to bispedømmer i Den norske kirke.
KIFO Notat nr 1/2010. 97 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-14-4

Ida Marie Høeg (red.)
Tilstandsrapport for Den norske kirke 2009 Tema: Medlemsskap
KIFO Notat nr 7/2009. 86 sider Se omtale
ISBN 978-82-92972-12-0

Ann Kristin Gresaker
I gode og onde dager… Trivsel, belastninger og sluttevurderinger blant menighetsprester i Den norske kirke
KIFO Notat nr 6/2009. 96 sider  Se omtale
ISBN 978-82-92972-11-3

Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker
Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold.
KIFO Notat nr 5/2009. 132 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-10-6

Ann Kristin Gresaker
Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger i Den norske kirke.
KIFO Notat nr 4/2009. 94 sider.
ISBN 978-82-92972-06-9

Ida Marie Høeg
Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme.
KIFO Notat nr 3/2009. 86 sider.
ISBN 978-82-92972-05-2

Ida Marie Høeg
Prest i Agder og Telemark. En rapport om presters arbeidsforhold i Agder og Telemark bispedømme.
KIFO Notat nr 2/2009. 92 sider.
ISBN 978-82-92972-04-5

Ida Marie Høeg
Prest i Nidaros. En rapport om presters arbeidsforhold i Nidaros bispedømme.
KIFO Notat nr 1/2009. 91 sider.
ISBN 978-82-92972-03-8

Ida Marie Høeg
Prest i Møre. En rapport om presters arbeidsforhold i Møre bispedømme.
KIFO Notat nr 7/2008. 86 sider.
ISBN 978-82-92972-02-01

Ida Marie Høeg
Prest i Hamar. En rapport om presters arbeidsforhold i Hamar bispedømme.
KIFO Notat nr 6/2008. 84 sider.
ISBN 978-82-92972-01-4

Pål Ketil Botvar
«Døvekirken er en del av min identitet» En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede.
KIFO Notat nr 5/2008. 56 sider.
ISBN 978-82-92972-00-7

Ida Marie Høeg
Prest i Stavanger. En rapport om presters arbeidsforhold i Stavanger bispedømme.
KIFO Notat nr 4/2008. 81 sider.
ISBN 978-82-995576-9-6

Ida Marie Høeg
Prest i Tunsberg. En rapport om presters arbeidsforhold i Tunsberg bispedømme.
KIFO Notat nr 3/2008. 79 sider.
ISBN 978-82-995576-8-9

Ida Marie Høeg
Prest i Borg. En rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme.
KIFO Notat nr 2/2008. 77 sider.
ISBN 978-82-995576-6-5

Ida Marie Høeg
Prest i Sør-Hålogaland. En rapport om presters arbeidsforhold i Sør-Hålogaland bispedømme .
KIFO Notat nr 1/2008. 74 sider.
ISBN 978-82-995576-5-8

Berit Gravdahl og Kristine Rødstøl
Prest i Oslo. En rapport om presters arbeidsforhold i Oslo bispedømme.
KIFO Notat nr 4/2007. 102 sider.
ISBN 978-82-995576-4-1

Ulla Schmidt
Kirkelig demokrati og valgordninger. Sammenfatning og analyse av høringssvarene til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.
KIFO Notat nr 3/2007. 32 sider.
ISBN 978-82-92972-09-0

Ulla Schmidt
Oppsummering av høringssvarene NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.
KIFO Notat nr 2/2007. 55 sider.
ISBN 978-82-92972-08-3

Pål Ketil Botvar
Kvantitativ sammenfatning av høringssvarene NOU 2006: Staten og Den norske kirke.
KIFO Notat nr 1/2007. 29 sider.
ISBN 978-82-92972-07-6

Kristin Lorentzen
«Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid.
KIFO Notat nr. 3/2003. 55 sider.
ISBN 82-995576-3-1

Pål Ketil Botvar og Ole Gunnar Winsnes
«Gud i sentrum» En analyse av Trefoldighet og Domkirken menigheter i Oslo.
KIFO Notat nr. 2/2003. 83. sider.
ISBN 82-995576-2-3.

Ida Marie Høeg
Brukerundersøkelse 2001. En spørreundersøkelse blant medlemmer i Tonsen menighet.
KIFO Notat nr. 1/2003.
ISBN 82-995576-1-5. 53 sider + vedlegg.