Evalueringen av kirkevalget klar!

Evalueringen av kirkevalget 2009 legges ut på KIFOs nettsider tirsdag 20.april kl. 13.00

forsidebildeKIFO har sammen med Menighetsfakultetet og Institutt for Samfunnsforskning evaluert kirkevalget 2009 på oppdrag fra Kirkerådet. Tirsdag 20. april kl. 13.00 offentliggjøres evalueringen. Hele evalueringsrapporten og et kort sammendrag av de viktigste resultatene vil da være tilgjengelig på KIFOs nettsider. Ulla Schmidt har vært ansvarlig for evalueringen fra KIFO, sammen med Sverre Mogstad fra MF. I tillegg har Pål Ketil Botvar og Ann  Kristin Gresaker medvirket fra KIFO.

Her kan du laste med rapporten Når alle stemmer teller…

Kort sammendrag av de viktigste resultatene

Kirkerådets oppslag om saken 20.4.2010 på kirken.no

Vårt Lands nettside 20.4.2010

Oppslag i Vårt Land 21.4.2010

DagenMagazinet 21.4.2010

Dagsavisen.no 21.4.2010

FRITANKE.no 22.4.2010