Sammen med Det teologiske Menighetsfakultet og Institutt for Samfunnsforskning skal KIFO evaluere demokratireformen i Den norske kirke.

Evalueringen tar bl.a. for seg erfaringer med gjennomføringen av valget, analyserer valgresultater, og gjennomfører undersøkelser blant kirkemedlemmer og velgere. Evalueringen er finansiert av Kirkerådet.

Prosjektledere for evalueringen er Ulla Schmidt, KIFO, og Sverre D. Mogstad, MF. Fra KIFO arbeider i tillegg også Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg og Ann-Kristin Gresaker med prosjektet.

Institutt for Samfunnsforskning er underleverandør til oppdraget.

Planlagt ferdigstillelse: 19. april 2010 (evaluering av kirkevalget 2009).

Publisering: Når alle stemmer teller….. Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget 2009