Hva kjennetegner medlemmer av menighetsråd i Den norske kirke når det gjelder sosial bakgrunn, kirkelig tilhørighet og annen frivillig deltakelse?

Menighetsrådene har en viktig status og funksjon i Den norske kirkes ordning. Lov om Den norske kirke slår som kjent fast at soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke, og fastsetter menighetsrådet som det organ som treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet. Menighetsrådene er dermed også en grunnleggende enhet i Den norske kirkes valgte rådsstruktur. Likevel fins det lite kunnskap både om dem som er medlemmer i disse rådene, hvordan rådene arbeider, og hvordan de fungerer innenfor Den norske kirkes demokratiske struktur. Denne undersøkelsen skal råde bot på noe av denne mangelen.

Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag av Kirkerådet, som også finansierer den. Ferdigstilling: 25.01.11
Prosjektleder: Ulla Schmidt

Prosjektet er avsluttet.

Se omtale her eller last ned rapporten her.