Våre målsetninger

KIFO har ifølge vedtektene, følgende formål:

  • Å drive og stimulere til forskning om kirke, religion og livssyn i samfunnet
  • Å drive utrednings- og utviklingsarbeid i det samme fagområdet
  • Å formidle forskning og forskningsresultater til brukerne, til menighetene, til samfunnet og til den offentlige debatten

KIFO skal drive forsknings-, utrednings- og utviklingsarbeid innenfor sitt arbeidsområde, med særlig vekt på empirisk forskning. KIFO skal være en fri og uavhengig forskningsinstitusjon.