KIFO Rapport 2012 –

KIFO Rapport fra 2012 er forskningsrapporter fra egeninitierte prosjekter eller prosjekter KIFO har gjennomført på oppdrag fra eksterne parter.

Bestilling kan skje fra KIFO: kifo@kifo.no

 

Sindre Bangstad, Netta Marie Rønningen, Edvard Nergård Larsen, Tony Sandset og Prisca Bruno Massao

Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune

KIFO Rapport 2022: 2 104 sider.
ISBN 978-82-92972-61-8 ISSN 0807-7517

Edvard N. Larsen, Netta Marie Rønningen og Ånund Brottveit

«Vi er ikke de som roper eller klager høyest Tanker om arbeidsmiljø og ny organisering blant fellesrådsansatte i Den norske kirke 

KIFO Rapport 2022: 1 44 sider.
ISBN 978-82-92972-60-1 ISSN 0807-7517

Tore Witsø Rafoss og Olaf Aagedal

Koronajul En dokumentasjonsrapport om julefeiring 2020

KIFO Rapport 2021: 3 61 sider.
ISBN 978-82-92972-59-5 ISSN 0807-7517

Netta Marie Rønningen og Olaf Aagedal

Koronanasjonaldag En dokumentasjonsrapport om 17.mai – feiringen i 2021

KIFO Rapport 2021: 2 29 sider.
ISBN 978-82-92972-58-8 ISSN 0807-7517

Sindre Bangstad

Strukturell rasisme

KIFO Rapport 2021: 1 28 sider.
ISBN 978-82-92972-57-1 ISSN 0807-7517

Netta Marie Rønningen, Ann Kristin Gresaker, Tore Witsø Rafoss og Olaf Aagedal

Etter konfirmasjon – exit eller transitt?? Ungdomsarbeid i Den norske kirke og unge voksnes
tilknytning til kirken.

KIFO Rapport 2020: 3 114 sider.
ISBN 978-82-92972-56-4 ISSN 0807-7517

Ånund Brottveit, Tore Witsø Rafoss, Olaf Aagedal, Edvard Nergård Larsen og Netta Marie Rønningen
Et demokrati i endring. En analyse av kirkevalget 2019
KIFO Rapport 2020: 2 105 sider.
ISBN 978-82-92972-55-7 ISSN 0807-7517

Ånund Brottveit
Bidrar trosmangfoldet til «parallellsamfunn»? En undersøkelse av tros- og livssynssamfunnene i Oslo
KIFO Rapport 2020: 1 99 sider.
ISBN 978-82-92972-54-0 ISSN 0807-7517

Sindre Bangstad
«Dnk-menigheters møte med kristne migranter»
KIFO Rapport 2019: 3 30 sider.
ISBN 978-82-92972-53-3 ISSN 0807-7517

Ann Kristin Gresaker, Tore Witsø Rafoss og Netta Marie Rønningen
«Det er bare at jeg er mer interessert i noe annet» En studie av unges vurderinger av å velge kirkelig utdanning og profesjonsstillinger i Den norske kirke
KIFO Rapport 2019: 2 110 sider.
ISBN 978-82-92972-52-6 ISSN 0807-7517

Olaf Aagedal, Ånund Brottveit og Tore W. Rafoss
«Då barna opna nattverden» Ein studie av barnenattverd i Den norske kyrkja
KIFO Rapport 2019: 1 128 sider.
ISBN 978-82-92972-51-9 ISSN 0807-7517

Ann Kristin Gresaker, Netta Marie Rønningen og Pål Ketil Botvar
«Bra nok som du er» Formidling til tweens i kirker og kristne organisasjoner
KIFO Rapport 2018: 4 74 sider.
ISBN 978-82-92972-50-2 ISSN 0807-7517

Tore Witsø Rafoss og Sindre Bangstad
«Å tilbringe tid med Gud» En kvalitativ studie av unge voksnes bibelbruk.
KIFO Rapport 2018: 3 47 sider.
ISBN 978-82-92972-49-6 ISSN 0807-7517

Sindre Bangstad
«Søndag som en annerledes dag?» En rapport om den norske debatten om søndagsåpne butikker og erfaringer fra andre land
KIFO Rapport 2018: 1 35 sider.
ISBN 978-82-92972-47-2 ISSN 0807-7517

Tore Witsø Rafoss
«Unge voksne og den norske kirke»
KIFO rapport 2017: 3 41 sider.
ISBN 978-82-92972-46-5 ISSN 0807-7517

Pål Ketil Botvar
«Tro, tillit og toleranse» Unges holdninger til menneskerettigheter i en flerkulturell kontekst
KIFO Rapport 2017: 2 66 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-45-8 ISSN 0807-7517

Tore Witsø Rafoss
«Nordmenns bibelbruk»
KIFO Rapport 2017: 1 59 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-44-1 ISSN 0807-7517

Tore Witsø Rafoss
«Et religiøst landskap i endring» Oppslutning om dåp på Østre Romerike
KIFO Rapport 2016: 2 70 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-43-4 ISSN 0807-7517

Sunniva E. Holberg, Bjarke Schønvandt Mortensen og Pål Ketil Botvar
«Polarisering og kontinuitet» En analyse av kirkevalget 2015
KIFO Rapport 2016: 1 187 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-42-7 ISSN 0807-7517

Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker
«Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg» Kristent ungdomsarbeid på rus- og seksualitetsfeltet
KIFO Rapport 2015: 4 71 sider. Se omtale
ISBN 978-92-92972-41-0 ISSN 0807-7515

Ånund Brottveit, Ann Kristin Gresaker, Nina Hoel
«Det handler om verdensfreden!» En aevaluering av rollen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge har i dialogarbeidet.
KIFO Rapport 2015: 3 166 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-40-3 ISSN 0807-7517

Ida Marie Høeg, Ann Kristin Gresaker
«Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet». Nedgang i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme.
KIFO Rapport 2015 : 2 130 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-39-7 ISSN 0807-7517

Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt
Avsluttet reform eller fortsatt læring og utvikling? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene.
KIFO Rapport 2015: 1 92 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-38-0 ISSN 0807-7517

Pål Ketil Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl
Noe falt i god jord Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå
KIFO Rapport 2014: 2 63 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-37-3 ISSN 0807-7517

Olaf Aagedal, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal
Profesjonalisering og frivillighet Trosopplæringsreformen og samarbeid mellom Den norske kirke og de kristne organisasjonene
KIFO Rapport 2014: 1 98 sider. Se omtale 
ISBN 978-82-92972-35-9 ISSN 0807-7517

Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal
Når porten gjøres vid Evaluering av trosopplæringens breddetiltak
KIFO Rapport 2013: 2 93 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-32-8 ISSN 0807-7517

Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker
Når troen tar nye veier En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer
KIFO Rapport 2013:1 80 sider. Se omtale 
ISBN 978-82-92972-30-4 ISSN 0807-7517

2012 Kåre Fuglseth, Elisabeth Haakedal, Ulla Schmidt
Lokale trusopplæringsplanar Innhald og prosess
KIFO Rapport 2012: 3 146 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-28-1 ISSN 0807-7517

Ulla Schmidt
Stillinger, kompetanse, samarbeid Om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen.
KIFO Rapport 2012: 2 38 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-27-4 ISSN 0807-7517

Ronald M. Synnes
Kristne migrantmenigheter i Oslo
KIFO Rapport 2012: 1 92 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-25-0 ISSN 0807-7517