Muslimer i Norge blir ofte omtalt som én gruppe. Men det finnes mange måter å være muslim på, og muslimsk tro kan ta mange former. Vi har behov for mer kunnskap om norske muslimer. Ny forskning fra KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning har undersøkt norske muslimers tro, og også deres holdninger til en rekke andre spørsmål knyttet til religion og livssyn. Ved hjelp av en omfattende spørreundersøkelse, er mange av disse temaene nå kartlagt for første gang.

Les mer om undersøkelsen her

Les rapporten her