Nyheter og aktiviteter i prosjektet

1814-copy

Foto: Daniel McStay/NRK.

Konferanse – Eidsvoll 11. mai 2015
«Kunsten å grunnlovsjubilere»
Grunnlovsjubileet 2014 er gått over i historien med mange arrangementer og stor mediaeksponering. Men hva skjedde egentlig i jubileumsåret?
Les om konferansen her.

Ny rapport:
Nasjonale symboler i Skandinavia

Dokumentasjonsrapport, Pål Ketil Botvar, Sunniva E. Holberg og Olaf Aagedal

Gabriella Elgenius – i NRK Verdibørsen 11.05.13
Hør Gabriella Elgenius’ en av de sentrale foredragsholderne på vår konferanse på Eidsvoll, i samtale med Kai Sibbern, i Verdibørsen på NRK P2.

Pål Ketil Botvar – på NRK Kveldsnytt 08.05.13
KIFO-forsker Botvar intervjues om funnene i surveyen Nasjonale symboler 2013
Se innslaget her

Konferanse – Eidsvoll 8. mai 2013
«Forskerne møter feirerne»
En konferanse om grunnlovsforskning og grunnlovsfeiring.
Sted: Eidsvoll 1814, Wergelands Hus, 8.mai 2013
Se bildereferat fra konferansen