Kronikk i Vårt Land 22.09.2014
Danmark er annerledeslandet
Av Pål Ketil Botvar, forsker KIFO

Kronikk i Forskning.no 02.03.2014
Kirkegården ikke lenger siste hvilested
Av Ida Marie Høeg, forsker KIFO

Kronikk i Vårt Land 17.02.2014
Hvor mange tror på helvete?
Av Ulla Schmidt, forsker KIFO

Kronikk i Vårt Land 09.09.2013
Den bortkomne sønnen som ikke vender hjem Om nyåndelighet
Av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker, KIFO

Kronikk i Forskning.no 06.09.2013
Religion – et hett tema etter valget
Av Pål Ketil Botvar og Sunniva E. Holberg, KIFO

Kronikk i Aftenposten.no 11.07.2013
Mellom kors og karma
Av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker, KIFO

Kronikk i Dagbladet.no 22.02.2013
Med flagget på kroppen
Av Olaf Aagedal, forsker KIFO

Kronikk i Vårt Land 10.09.2012
Dylan på kirkevei. Dylan, død og dommedag.
Av Pål Ketil Botvar, forsker KIFO

Kronikk i Dagsavisen 04.11.2011
«Er religionen helt uten skyld?» 22/7: Det blir for enkelt å hevde at Anders Behring Breiviks ugjerninger ikke har noe med kristendommen å gjøre.
Av Inger Furseth, forsker KIFO

Kronikk i Klassekampen 03.11.2011
Verdiendring etter 22. juli? Fellesskapsfølelsen har begynt å avta, men på lengre sikt øker den sosiale tilliten i Norge.
Av Pål Ketil Botvar, forsker KIFO 

Artikkel i Aftenposten 17.01.2011
Lysa som forandra. Kong Olav sin død 17. januar 1991 var ein død som gjorde oss alle til pårørande.
Av Olaf Aagedal, forsker KIFO

Kronikk 04.06.2009:
Religionens plass i offentligheten
Av Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt, begge forskere ved KIFO.

Kronikk i Vårt Land 17.03.2008:
Kirkelig demokrati – et spørsmål om valgordniger?
Av Ulla Schmidt, forsker KIFO

I kronikken argumenterer hun for at styrking av det kirkelige demokratiet krever mer enn bare å endre på eksisterende valgordninger. Organisatoriske forutsetninger og en manglende demokratisk kultur er også store utfordringer for det kirkelige demokratiet. Slike forhold kan ikke avhjelpes bare ved noen enkle grep i valgordningene. Schmidt har for øvrig skrevet en større artikkel om dette i boken «Mellom prinsipper og pragmatisme».